На 06.04.2019 г. в Пловдив за седми пореден път ще се проведе инициативата Active Green – кампания на Либхер Хаусгерете-Марица за опазване на околната среда, стартирала успешно още през 2012 г. Благодарение на нашите сътрудници тази доброволческа инициатива получи много положителни обществени отзиви.

Благодарение на активната подкрепа и съдействие на нашите сътрудници през 2012 г. стартирахме успешно доброволческата инициатива Active Green. След добрите отзиви от Вас и обществеността събитието се повтори и през следващите години.

Active Green е добра практика, показваща ангажимента на Либхер към обществото и подобряваща средата, в която живеем ние, нашите деца, близките и познатите ни. По време на досегашните събития сътрудниците на Либхер събраха и освободиха природата от тонове пластмаса, стъкло и битов отпадък, възстановиха оградите на детски площадки в различни райони в Пловдив.

И тази година отново сме Active Green! 

На 06 април 2018 (събота) от 9:30 ч. предстои провеждането на поредното мероприятие на кампанията. И този път ще акцентираме върху дейности по почистване, засаждане на дръвчета и най-вече на ремонта и възстановяването на детски и спортни площадки, кътчета за отдих и др.

Местата, за чието облагородяване ще се погрижат нашите сътрудници, вече са известни.

Те ще положат грижи за следните локации:

 1. Район Южен – парк „Източна Румелия“- поставяне и боядисване на ограда, ремонт на пейки;
 2. Район Тракия – свободна площ на ул. Княз Борис I – залесяване;
 3. Район Западен – детска площадка на ул. Петър Ченков – поставяне и боядисване на ограда и пейки;
 4. Район Северен – детска площадка (зад гиганта) – залесяване, боядисване на метална ограда и пейки;
 5. Село Цалапица – парк в центъра на селото – ремонт и боядисване на пейки, залесяване


Това не е единственото, което Либхер прави за природата!


Либхер има изградена цялостна политика за опазването на околната среда и цялото производство на компанията е съобразена с нея.

В Либхер-Хаусгерете Марица е въведена Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004 , част от интегрираната система за управление (ИСУ) .

Идеята за опазване на околната среда е внедрена и утвърдена във всички процеси и в мисленето на сътрудници и ръководители, като по този начин подпомага устойчивото развитие на предприятието.

Мерки за опазване на околната среда в развойната дейност


 

 • Спазва се концепцията за опазване на околната среда още при проектирането на продукта
 • Използване на хладилен агент R600a (изобутан)
 • Все по-голяма енергийна ефективност – Най- добър в този клас

Високо ефективни компоненти

 • Контролиране на скоростта на компресора
 • Енергоспестяващи вентилатори
 • Изолация чрез вакуум панели
 • LED осветление – енергийно  ефективно и с дълъг експлоатационен живот

Мерки за опазване на околната среда в производството


 • Използване на екологично чисти материали
 • Разделно събиране на отпадъци
 • Безопасно съхраняване на опасните химични

Мерки за изхвърляне на отпадъци

 • Всички пластмасови компоненти са обозначени за оптимално рециклиране.
 • Отпадъците от ИУЕЕО се предават на фирми за рециклиране и оползотворяване
 • Стриктно се следи директивата ROHS и съответствието с изискванията на директивата за ОЕЕО

Превантивни мерки за опазване на околната среда

Всички опасни вещества, които се използват в производствения процес се съхраняват спрямо българското законодателство в склад за опасни материали.

Веществата се съхраняват в оригиналните опаковки, които са поставени в специални вани, за да се предотврати евентуален разлив.

Разделно събиране на отпадъците

Производствени и опасни отпадъци:

 • Хартия
 • Фолио
 • Стъкло
 • Смесени производствени отпадъци
 • Битови отпадъци
 • Други (метали, PET, дървесни)
 • адсорбенти, опаковки с опасни вещества, изоцианат, масла, др

Либхер се ангажира с опазването на околната среда:


По-дългият живот на уредите, енергийната ефективност, рециклирането на отпадъците и щадящото използване на ресурсите е част от нашата политика, част от нашия начин на живот. И ако опазването на средата, в която живеем ние и нашите деца ви интересува, ако искате да я подобрите, заповядайте с нас на 06.04.2019 на посочените по-горе места, за да ги облагородим заедно.