Velmi často dostáváme dotazy ohledně provozování chladničky v nevytápěných místnostech – především od spotřebitelů, kteří mají omezený výběr místa pro instalaci spotřebiče. Na internetu lze bohužel najít velké množství chybných informací na toto téma. Abychom v této záležitosti udělali jasno, sestavili jsme pro vás tuto informaci.

 

Dříve, než se budeme detailně věnovat fungování chladničky, budiž upozorněno na to, že v každém návodu k užívání naleznete informace o jejím použití. Je určená výhradně k chlazení potravin v domovních podmínkách. To znamená, že kromě pokojové teploty v uzavřených prostorech musí být rovněž dodržena bezpečnostní nařízení týkající se elektrického proudu a požární ochrany. Jakékoliv jiné způsoby použití jsou nepřípustné a mohou způsobit poškození spotřebiče.

 

Klimatická třída udává, v jakém teplotním rozsahu lze chladničku používat

V technickém popisu je vždy uvedena klimatická třída chladničky udávající rozsah okolních teplot, při kterých ji lze používat.

Existují 4 základní klimatické třídy:

  • SN – subnormální; Pro místnosti s teplotním rozmezím od +10 °C do +32 °C.
  • N – normální; Hodí se pro použití při teplotách od +16 °C do +32 °C.
  • ST – subtropická; Pro tropické klima s teplotami od +16 °C do +38 °C.
  • T – tropická; Určená pro použití v tropickém klimatu s teplotním rozmezím od +16 °C do +43 °C.

V případě pravděpodobnosti, že teplota vzduchu v místnosti by mohla poklesnout pod minimální hodnotu udávanou pro danou klimatickou třídu, mělo by se pro chladničku raději zvolit jiné místo instalace. Nerespektování tohoto pravidla může vést k funkčním poruchám spotřebiče a ke snížení jeho životnosti. Při nižších teplotách se totiž zvyšuje viskozita oleje v kompresoru, v důsledku čehož se zhoršuje mazání dílů, u kterých vzniká tření, a proto dochází k rychlému opotřebení mechanismu.

Při použití chladničky pouze s jedním chladicím okruhem v nevytápěné místnosti se může vyskytnout funkční porucha integrovaného mrazicího boxu. V takovémto spotřebiči s sebou nese změna teploty v chladicím boxu odpovídající změnu v mrazicí části. K tomu se používá jen jeden jediný senzor, který je nainstalovaných v chladicím boxu. A pokud je např. v místnosti stejná teplota jako v chladicím boxu, elektronika nespustí kompresor na chlazení, takže mrazicí box začne pomalu roztávat, což zase nevyhnutelně vede k poklesu kvality potravin.

Mimoto je třeba zohlednit, že při teplotě v místnosti nižší než 18 °C u chladničky jen s jedním chladicím okruhem klesá efektivita provozu mrazicího boxu. Existují ovšem spotřebiče se speciální funkcí umožňující zachování doporučené teplotní úrovně i za takovýchto okolností. Například některé modely chladniček Liebherr s manuálním ovládáním podporují technologii CoolPlus zajišťující odpovídající funkčnost mrazicího boxu při okolních teplotách v rozsahu od +10 °C do +16 °C.

Souhrnně lze vyvodit, že u nás nelze doporučit používání chladničky v nevytápěné místnosti, kde může teplota vzduchu poklesnout pod minimální hodnotu udávanou pro klimatickou třídu spotřebiče. Zaprvé se jedná o přímé porušení provozních podmínek vedoucí k ztrátě záruky od výrobce. Zadruhé se funkční poruchou snižuje životnost. A zatřetí může takovýto provoz ohrozit kvalitu potravin.

Při jakých teplotách je možné používat chladničku Liebherr?

Většina chladniček a mrazáků Liebherr disponuje univerzální klimatickou třídou SN-T. Jsou vhodné pro provozování při okolních teplotách od +10 °C do +43 °C a lze je používat prakticky v jakékoliv zemi, protože zaručují nezbytný výkon nezávisle na klimatických podmínkách.

Informace o klimatické třídě naleznete vždy na typovém  štítku spotřebiče. Myslete na to, že nejlepším místem pro chladničku je kuchyně, ne balkón nebo veranda.

// Vytisknout