NoFrost - automatické odmrazování

 

Už vás nebaví neustále odmrazovat mrazničku a odstraňovat led? Díky Liebherr technologii NoFrost může být tato práce minulostí. Přečtěte si, jak funguje technologie NoFrost a jaké nabízí výhody.

 

Vzpomínáte si, jak vaše maminka trávila hodiny při odmrazování mrazničky? Pamatujete, jaké s tím měla pokaždé potíže? V naší domácnosti to fungovalo takto: těžká práce měla tendenci spadat na „šéfa“ – moji maminku – v podstatě proto, že žádný jiný člen rodiny by se této činnosti neujal. Vyprázdnila mrazničku, mražené potraviny naskládala do vysokého koše na prádlo a do dalších různých nádob, které narychlo našla po celém domě. Nicméně během odmrazování došlo k nevyhnutelnému a některé potraviny proces nevydržely a byly kvůli odmrazování obětovány! Supermarket za rohem byl jediný vítěz.

 

NoFrost – automatické odmrazování

Díky technologii NoFrost od společnosti Liebherr je nyní zcela jiná situace. Nejenže není třeba odmrazovat, ale spotřebiče nabízejí profesionální, spolehlivou a dlouhodobou čerstvost skladovaných potravin. Jak to funguje: vodní pára kondenzuje na nejchladnějším místě, a proto doma vidíme páru kondenzovat na okenních tabulích, protože mají nejchladnější povrch. Také v mrazničkách pára kondenzuje na nejchladnějším místě, kterým je výparník – potrubní systém, kterým protéká chladicí kapalina. U starších mrazniček prochází trubky výparníku hliníkovými panely, které podpírají police, a právě na nich se tvoří led. Ovšem přístroje s technologií NoFrost mají odpařovací trubky uspořádané v uzavřené jednotce v horní části spotřebiče. Ventilátor rozvádí studený vzduch z jednotky výparníku po celém zařízení. Přestože je tento výparník náchylný k namrzání, snímač reguluje úroveň ledu a spouští cyklus odtávání vždy, když je to nutné. V tu chvíli se ventilátor vypne a elektrický ohřívač začne zahřívat odpařovací trubky a rozmrazí led, který se na nich vytvořil. Roztátá voda stéká do odtokového žlábku a vytéká z mrazicího prostoru do kompresoru na zadní straně spotřebiče. Protože je kompresor za provozu vždy stále mírně teplý, kondenzovaná voda se postupně odpaří. Tato technologie zaručí, že je mraznička vždy bez ledu a skladované potraviny se nikdy nenamrazí. Takže už není potřeba odmrazovat!

 

Další výhoda technologie NoFrost: integrované odpařovací panely již nejsou součástí konstrukce mrazničky, proto můžete nastavit výšku police tak, jak potřebujete, abyste mohli uskladnit potraviny i o větších rozměrech. VarioSpace od Liebherr nabízí pohodlný způsob, jak vytvořit obzvlášť velký prostor, například pro uskladnění několikapatrového dortu na oslavu.

 

Nyní se nabízí otázka… Spotřebovává technologie NoFrost více elektrické energie kvůli ventilátorům? V jednom ohledu ano, protože ventilátor potřebuje energii. Nicméně klasické spotřebiče spotřebovávají více energie při odmrazování, a protože spotřebiče s technologií NoFrost zůstávají bez námrazy, spotřeba elektrické energie je u obou spotřebičů přibližně stejná.

Pro odmrazování výparníku v našich komerčních zařízeních bylo vymyšleno skutečně důmyslné řešení: inženýři společnosti Liebherr vymysleli, jak využít horkou páru, která vzniká během chladicího cyklu při odmrazovaní, a proto není třeba používat k ohřevu potrubí téměř žádnou dodatečnou energii. Kromě toho se cyklus odmrazování zkrátil asi o 10 minut a nedochází při něm prakticky k žádnému zvýšení vnitřní teploty mrazničky. Pokud by byl místo tohoto systému v zařízení elektrický ohřívač, využíval by navíc elektrickou energii a cyklus odtávání by byl delší.

 

Vario panel

Panel Vario může snížit spotřebu energie mnoha spotřebičů s technologií NoFrost až o 50 %.

Pokud není spotřebič s technologií NoFrost plně využit, vložením panelu Vario pro úsporu energie zmenšíte vnitřní prostor, který vyžaduje chlazení, a tím ušetříte energii. Aktuální úspora energie závisí na tom, kde je panel Vario umístěn, na počtu polic a velikosti spotřebiče. Obecně platí, že čím je plocha, která má být chlazena menší, tím větší je úspora energie. Z funkčních důvodů však musí zůstat vždy alespoň tři poličky nad Vario panelem pro úsporu energie. V současné době existují dva různé panely pro GN(P) šířka 600 mm a GN(P) šířka 700 mm. Úspora energie dosažená v závislosti na poloze je uvedená na každém panelu.

 

Přístroje Liebherr s technologií NoFrost jsou označeny písmenem „N“ v názvu spotřebiče/série/typu. Například: GNP 4166 Premium NoFrost. Dávejte pozor na toto označení, pokud zvažujete nákup spotřebiče s touto funkcí.

 

Máte nějaké dotazy nebo komentáře k technologii NoFrost? Napište nám nebo vložte komentář ve spodní části příspěvku. Těšíme se na vaše připomínky.

// Vytisknout