Kondenzuje vám a zamrzá voda na stěnách chladničky?

Stéká voda po zadní vnitřní stěně vaší chladničkynebo se na ní dokonce tvoří vrstva ledu? Dnes vám vysvětlíme, proč se to stává a co s tím můžete dělat.

V první řadě musíme zmínit, že voda nebo vrstva ledu na zadní vnitřní stěně chladničky není nic neobvyklého. Ve skutečnosti je to zcela normální fyzikální proces. Voda bude vždy kondenzovat a shromažďovat se v nejchladnějším místě, protože studený vzduch může pojmout méně vlhkosti než vzduch teplý. V chladničkách dochází ke kondenzaci vody na zadní vnitřní stěně, protože je tam umístěn výparník, který odvádí teplo z interiéru ledničky.

Které spotřebiče jsou ovlivněny?

 Vlhkost a led se objevují na zadních stranách chladniček, které jsou vybavené výparníkem na zadní straně bez vertikální přepážky. U spotřebičů s vertikální přepážkou stále dochází ke kondenzaci vodní páry, ale kapičky vody jsou ukryty za přepážkou, a proto nejsou vidět.

Je voda nebo led ve spotřebiči problém?

Rozhodně ne. Jak jsme již zmínili, akumulace vody na zadní stěně je zcela normální, ale měla by být jen v několika kapkách nebo tenkém filmu. Pokud se voda v odtokovém kanálku hromadí, mohlo by dojít k jeho ucpán. V takovém případě je vhodné kanálek opatrně vyčistit, aby mohla zkondenzovaná voda volně odtékat.

Jak můžete předejít tvorbě ledu a kondenzaci na zadní vnitřní stěně spotřebiče?

Zda a případně kolik vody nebo ledu se vytvoří na zadní vnitřní stěně spotřebiče, je dáno těmito faktory:

 • Vysoké okolní teploty
  Je-li okolní teplota vysoká, musí kompresor fungovat déle, aby udržel požadovanou teplotu v chladničce. Občas může dojít k tvorbě ledu.
 • Nízké nastavení termostatu
  Pokud je teplota termostatu nastavená příliš nízko, vzduch v chladničce absorbuje méně vlhkosti, což zvyšuje tvorbu vlhkosti na nejchladnějším místě (zadní stěna). Navíc, aby chladnička měla větší chladicí výkon, musí kompresor pracovat delší dobu. Tím se snižuje doba, kdy chladnička aktivně nechladí vzhledem k době provozu kompresoru, takže je kondenzát na zadní stěně kratší dobu, než se vypustí odtokovým kanálkem.
 • Mokré potraviny
  Pokud do chladničky uložíte potraviny bohaté na vodu (například ovoce, zeleninu, ryby, maso, mléčné výrobky) nebo teplé pokrmy, uvolní se do vnitřní atmosféry velké množství vlhkosti. Tato vlhkost se shromažďuje na zadní stěně jako kondenzát. Proto nedávejte teplé jídlo do chladničky, ale počkejte, dokud zcela nevychladne. A máte-li ji k dispozici, používejte zásuvku BioFresh pro bezpečné uskladnění ovoce, zeleniny, masa a mléčných výrobků.
 • Otevírání dveří
  Časté otevírání a zavírání dveří umožňuje vniknutí teplého vzduchu a vlhkosti do chladničky a kompresor musí pracovat dlouho a tvrdě, aby vnitřní teplotu vrátil na požadovanou úroveň. Pokud kompresor musí delší dobu běžet, může se na vnitřní stěně lednice tvořit led.
 • Těsnění dveří není vzduchotěsné
  Pokud voda správně odtéká a zadní stěna je přesto pokrytá ledem nebo se tvoří kaluže vody, může se stát, že těsnění dveří není vzduchotěsné. Teplý vzduch okolo chladničky může absorbovat více vlhkosti než studený vzduch uvnitř spotřebiče a poškozené těsnění pak vpouští teplý a vlhký vzduch dovnitř chladničky, kde kondenzuje nebo vytváří led na zadní vnitřní stěně.

 

Na závěr:  V širokém portfoliu společnosti Liebherr existují modely, u kterých nikdy nenajdete vlhké nebo ledové vnitřní stěny: jmenovitě naše chladničky BioFresh, které mají vertikální oddělovací přepážku před vlastní vnitřní stěnou. Mimo to, s BioFresh technologií zůstávají potraviny déle čerstvé a mnohem méně se vysušují.

// Vytisknout