Według raportów przynajmniej połowa konsumentów chce, aby kupowane przez nich produkty pochodziły z humanitarnego chowu zwierząt. Jednocześnie mało kto robi większość zakupów na rynku ekologicznym. W niniejszym artykule pragniemy wyjaśnić, co właściwie kryje się za ekologicznym mięsem i jakie są różnice w stosunku do konwencjonalnego rolnictwa.

Mięso z etykietą BIO musi spełniać wymogi rozporządzenia UE w sprawie produkcji ekologicznej. W przypadku produkcji mięsa, obejmuje to w szczególności: „humanitarny chów zwierząt” i „żywienie paszami wyprodukowanymi metodami ekologicznymi”. Ale co to dokładnie oznacza?

Czym mięso ekologiczne różni się od konwencjonalnego?

Chów tuczników i bydła różni się znacznie w rolnictwie ekologicznym od chowu na zasadach konwencjonalnych.

Ekologiczna hodowla zwierząt zakłada nieograniczoną powierzchnię wypasu i większą minimalną powierzchnię dla każdego zwierzęcia. Ponadto niedozwolone są podłogi w całości z konstrukcją rusztu, a zwierzęta muszą mieć miejsce do leżenia wyłożone ściółką. W przypadku pasz, wszystkie zwierzęta muszą otrzymywać do jedzenia pokarm treściwy, taki jak siano oraz trawę. Podawanie samej kiszonki lub koncentratów (pasz objętościowych) jest niedozwolone. Ponadto w przypadku chowu trzody chlewnej, prosięta obowiązkowo przebywają z matką przez co najmniej 40 dni.

To tylko najważniejsze różnice w porównaniu z konwencjonalnym rolnictwem. Jednak jest ich więcej.

Zwierzęta z rolnictwa ekologicznego muszą mieć nieograniczoną powierzchnię wypasu.

Jak rozpoznać mięso ekologiczne?

Mięso ekologiczne najłatwiej rozpoznać po niemieckiej i europejskiej etykiecie (po oznaczeniu BIO). Istnieją również inne etykiety czy związki producentów ekologicznych, takie jak Bioland, Naturland i Demeter. Mają one jeszcze bardziej rygorystyczne zasady, aby lepiej chronić dobrostan zwierząt i środowisko.

Jakie przepisy obowiązują w odniesieniu do mięsa ekologicznego?

Trzy związki producentów ekologicznych Bioland, Naturland i Demeter, zobowiązały się do generalnej zmiany zasad prowadzenia działalności. Oznacza to, że całe gospodarstwo musi funkcjonować zgodnie z wytycznymi danego związku producentów. Rozporządzenie w sprawie produkcji ekologicznej dopuszcza również częściowe przejście na biogospodarkę.

Na przykład rolnictwo zgodne z misją Związku Producentów Ekologicznych Bioland, bierze pod uwagę również lokalizację gospodarstwa i wynikające z tego obciążenie przez przemysł lub inne gospodarstwa. Ponadto latem nakazane jest karmienie wyłącznie zielonką.

Na farmach Naturland egzekwuje się m.in. plany zarządzania gospodarką wodną, w celu ochrony zasobów. Ponadto dopuszczalne zasoby zwierząt są redukowane nawet silniej niż w gospodarstwach ekologicznych i obowiązują określone wymogi społeczne.

Z kolei Związek Demeter wydaje jeszcze bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania gospodarstwem. Na przykład dąży się do kompostowania, a dekornizacja bydła jest niedozwolona.

Rolnicy, którzy produkują mięso ekologiczne lub przynależą do danych związków, mają zatem znaczny dodatkowy nakład pracy w ramach swojej działalności. Może to również tłumaczyć wyższe ceny mięsa ekologicznego. Jednak zasadniczo można założyć, że wolniejszy wzrost zwierząt oznacza dobrą jakość mięsa.

Zasady Związku Producentów Ekologicznych Demeter zabraniają dekornizacji krów

Czy to rzeczywiście zdrowsze?

Jak dotąd nie udowodniono, że mięso ekologiczne jest zdrowsze niż mięso produkowane tradycyjnie. Istnieje jednak kilka czynników, które sugerują, że takie mięso może mieć korzystny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i na środowisko.

Wynika to z karmienia ekologicznymi paszami. Mniejsza ilość pestycydów i herbicydów w paszach dla bydła, przekłada się niejako na mniejszą ilością tych substancji w mięsie. Badania Niemieckiego Związku ds. Środowiska i Ochrony Przyrody, wykazały w tradycyjnie produkowanym mięsie indyczym obecność bakterii opornych na antybiotyki. Zakaz stosowania prewencyjnych leków u zwierząt z hodowli ekologicznych może zmniejszyć to ryzyko.

Udowodniona wartość dodana mięsa ekologicznego wynika również z dużego udziału zielonki. Zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, ma to pozytywny wpływ na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 w mięsie.

Gdzie najlepiej kupować mięso ekologiczne?

Mięso ekologiczne jest w zasadzie dostępne na każdym biorynku, jak i w wielu supermarketach. Zaleca się kupowanie mięsa bez opakowania, ponieważ jest to najlepszy sposób na ocenę jakości. Kolor, struktura i marmurkowanie, najlepiej świadczą o  jakości mięsa.

Wysokiej jakości mięsa prawdopodobnie nadal najlepiej kupować u zaufanego rolnika, gdyż można zorientować się, w jakich warunkach są trzymane zwierzęta. Warto przekonać się bezpośrednio, jak hodowane są zwierzęta, czym są karmione i czy mają wystarczająco dużo miejsca oraz odpowiednią powierzchnię wypasu.

Produkty pochodzenia zwierzęcego najlepiej kupować od zaufanego rolnika, gdzie można się naocznie przekonać, czy zwierzęta są trzymane w odpowiednich warunkach.

Co myślisz o ekologicznym mięsie? Czy kupujesz również produkty zwierzęce oznakowane ekologiczną etykietą jakości? Zamieść komentarz i powiedz nam, co myślisz lub porozmawiaj z nami na Facebooku.