Dla chłodziarek i zamrażarek w gospodarstwie domowym od dawna obowiązuje wymóg etykietowania. Tak zwana etykieta energetyczna informuje m.in. o zużyciu energii. Od 1 lipca 2016 roku jest ona dostępna również dla urządzeń komercyjnych.

W hotelarstwie i gastronomii wykorzystuje się liczne chłodziarki i zamrażarki, które często charakteryzują się wysokim zużyciem energii. Ponad dwadzieścia lat po wprowadzeniu europejskiej etykiety energetycznej dla chłodziarek w gospodarstwach domowych, po raz pierwszy etykieta ta została rozszerzona na sektor komercyjny. Klienci otrzymują zatem istotne informacje na temat wydajności i zużycia energii chłodziarek jeszcze przed ich zakupem. Ponadto dane na etykiecie zawierają także klasyfikację urządzeń pod kątem efektywności energetycznej.

Od kiedy obowiązuje oznakowanie?

Wspomnianego 1 lipca 2016 roku w życie weszło „Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych”. Unia Europejska przyjęła je w celu zmniejszenia zużycia energii i promowania sprzedaży wydajnych chłodziarek i zamrażarek, również w sektorze komercyjnym. W związku z tym wszystkie przyszłe urządzenia przeznaczone do przechowywania żywności muszą być oznakowane etykietą energetyczną. Jednakże wymóg etykietowania nie dotyczy wszystkich urządzeń chłodzących, a tylko chłodziarek i zamrażarek z pełnymi drzwiami przeznaczonymi do przechowywania.

Czy istnieją jakieś wyjątki od wymogu etykietowania?

Wyłączone z wymogu etykietowania są urządzenia z chłodzeniem statycznym (to znaczy bez wentylatora), kombinacje chłodziarko-zamrażarek, otwarte urządzenia, w których brak drzwiczek, zamrażarki skrzyniowe lub urządzenia przeznaczone głównie do ekspozycji i bezpośredniej sprzedaży żywności.

Jakie informacje znajdują się na etykiecie energetycznej UE?

Etykieta energetyczna jest wizualnie i pod względem zawartych informacji podobna do znanej nam już etykiety, dotyczącej urządzeń gospodarstwa domowego. Oprócz informacji o producencie, nazwie produktu, klasie efektywności energetycznej i zużyciu energii w ciągu 365 dni, etykieta energetyczna musi również zawierać informacje na temat pojemności użytkowej i klasy klimatycznej. Niezależnie od podanej klasy, pomiar zużycia energii dla wszystkich urządzeń, których to dotyczy, odbywa się w klasie klimatycznej 4 (temperatura otoczenia +30°C / 55% wilgotności względnej powietrza).

Klasy efektywności energetycznej

Zakres klas efektywności energetycznej waha się od A do G. Jednak fakt ten irytuje wielu sprzedawców detalicznych i klientów. W końcu w  sektorze gospodarstw domowych znane są klasy efektywności energetycznej tylko od A +++ do D. Wyjaśnieniem są tutaj bardzo odmienne warunki testowe dla sektora komercyjnego i sektora gospodarstw domowych. Od 1 lipca 2019 r. wprowadzone będą dodatkowo klasy:
A +, A ++ i A +++.

Zużycie energii

Zużycie energii wskazane na etykiecie podawane jest w skali roku. W tym celu wartości uzyskane w określonych warunkach testowych w ciągu 24 godzin mnoży się przez współczynnik 365.

Pojemność użytkowa

Pojemność netto części chłodzącej lub mrożącej urządzenia określa się zgodnie z normą EN 16825.

Klasy klimatyczne

Dużą zaletą etykiety energetycznej dla konsumenta jest to, że klasa klimatyczna wskazuje do jakiej maksymalnej temperatury otoczenia gwarantowane są temperatury potrzebne do przechowywania żywności. Określono następujące klasy klimatyczne:

Klasa klimatyczna 3 (niskowydajna):

Średnia temperatura otoczenia: od +10°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza: 60%

Klasa klimatyczna 4:

Średnia temperatura otoczenia: od +10°C do +30°C
Wilgotność względna powietrza: 55%

Klasa klimatyczna 5 (wysokowydajna):

Średnia temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C
Wilgotność względna powietrza: 40%

Czy można porównywać etykiety energetyczne dla gospodarstw domowych i komercyjnych?

Nie, ponieważ metody testowania urządzeń AGD i chłodziarek komercyjnych nie są identyczne, danych dotyczących klasy efektywności energetycznej nie da się porównywać. Aby określić klasyfikacje dla produktów komercyjnych, sprzęt ten jest testowany w warunkach profesjonalnych (np. w kuchni hotelowej). Ze względu na bardzo różne czynniki (warunki testowe, klasy energetyczne i wartość zużycia kWh/rok) zestawianie produktów domowych i komercyjnych nie byłoby wymierne.

Co dalej z etykietą energetyczną?

Od 1 lipca 2019 r. etykieta energetyczna zostanie rozszerzona na klasę efektywności energetycznej A +++. Natomiast klasy F i G stopniowo stracą ważność w sprzedaży.

 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego posta, napisz do nas! Dodaj swój komentarz poniżej lub odezwij się na Facebooku.

Autor: Zespół Liebherr