За нас

Либхер-Хаусгерете ГмбХ

Мемингер Щрасе 77-79

88416 Оксенхаузен

ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 7352 928-0

Факс: +49 7352 928-408

e-mail: [email protected]

Регистрационен съд: Районен съд Улм

Регистрационен номер: HRB 641632

Управители: Steffen Nagel, Thomas Obererlacher, Detlef Walther, Andreas Seifert

Идентификационен номер по ДДС съгл. § 27a от Закона за ДДС: DE222003893