REGULAMENTUL CAMPANIEI

“6 ani garanţie – Liebherr”

 

1. ORGANIZATOR

Organizatorul Campaniei Promoţionale “Liebherr 6 ani garanţie” este Societatea LIEBHERR-HAUSGERATE MARICA EOOD, cu sediul Radinovo-4202, Plovdiv area, Bulgaria.

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial prin intermediul urmatoarelor pagini de internet:

2. ARIA DE DESFĂŞURARE şi DURATA PROMOŢIEI

Campania este organizată şi se va desfăşura în reţelele naţionale de magazine, ce includ atât mediul offline, cât şi mediul online, care comercializează categoriile de produse electrocasnice marca Liebherr.

Campania începe cu data de 01 aprilie 2020 ora 00.00 şi se va încheia la data de 30.09.2020 ora 23.59.59, orei 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament şi nu va fi luat în considerare de către Organizator. În cazul în care aceasta perioada va fi schimbată, anunţul se va face în avans cu minim 48 de ore de către societatea LIEBHERR-HAUSGERATE MARICA EOOD.

Termenul de revendicare a garanţiei se poate face în perioada mai sus menţionata sau în maxim 60 zile calendaristice de la data achiziţionării produselor, ultima zi de achiziţie acceptata fiind 30.09.2020

3. OBIECTUL PROMOTIEI

Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea condiţiilor în care clienţii beneficiază de o perioadă de 6 (şase) ani garanţie pentru produsele electrocasnice marca Liebherr.

Principiul de funcţionare al prezentei campanii fiind următorul:

4 (patru) ani garanţie legală de conformitate (conform Certificatului de garanţie al produsului) + 2 (doi) ani extra garanţie = 6 (şase) ani garantie;

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Un cumpărător poate participa la aceasta Campanie cu un numar nelimitat de produse achiziţionate pe toată durata campaniei, cu condiţia ca ele să fie achiziţionate în perioada mai sus menţionată.

5. PRODUSE PARTICIPANTE

În perioada aceasta sunt eligibile următoarele produse, achiziţionate numai în perioada şi condiţiile mai sus menţionate

 

CN     3915 CNno   4313 CU     3331 GP     2733
CN     4005 CNP    4313 CUel   2831 Gsl    1223
CN     4015 CNPel  4813 CUel   3331 K      2330
CN     4213 CP     4313 CUfb   2831 K      2630
CN     4313 CP     4813 CUkw   2831 K      2814
CN     4713 CPel   4313 CUno   2831 K      3130
CN     4813 CPel   4813 G      1213 K      4220
CNbe   4015 CT     2131 G      1223 Ksl    2814
CNbs   3915 CT     2531 Gbe    1213 Ksl    3130
CNbs   4015 CT     2931 GN     2323 T      1404
CNef   3535 CT     3306 GN     2723 T      1414
CNef   3915 CTel   2131 GN     3023 T      1504
CNef   4005 CTel   2531 GNP    1913 TP     1434
CNef   4015 CTel   2931 GNP    2313 TP     1514
CNef   4313 CTN    3223 GNP    2713 TP     1720
CNef   4813 CTN    3663 GNP    3013 TP     1724
CNel   4213 CTNesf 3223 GNPef  2313 TP     1760
CNel   4313 CTNesf 3663 GNsl   2323 TP     1764
CNel   4713 CU     2331 GP     1213 TPesf  1710
CNel   4813 CU     2831 GP     2033 TPesf  1714
CNfb   4313 CU     2915 GP     2433 Tsl    1414
CNkw   4313

 

6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

La achiziţionarea unui produs listat la punctul 5, trebuie solicitată o anexa de extra garanţie de la magazinul de la care s-a făcut achiziţia.

Pentru a participa la această campanie clientul trebuie să achiziţioneze unul din produsele menţionate la articolul 5 în perioada 01.04.2020 – 30.09.2020 şi apoi să trimită datele către adresa [email protected]

           Datele necesare înregistrării produselor sunt:

  • Nume, prenume, oraşul şi judeţul de reşedinţă;
  • Număr de telefon, adresa de email
  • Numărul de serie al produsului

În urma transmiterii datelor veţi primi un email de confirmare a faptului că aparatul este înregistrat în campanie.

 

7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul va prelucra aceste date cu caracter personal ale participanţilor în mod legal, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 cu următoarele scopuri:

  • Pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei.
  • Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru derularea campaniei. Datele vor fi prelucrate în urma consimţământului şi/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a prezentului Regulament.
  • Refuzul furnizării datelor va avea drept consecinţă imposibilitatea respectării cerinţelor de desfăşurare şi, implicit, anularea participării la Campanie.

8 .  LITIGII

In cazul  unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţi la aceasta campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele către instanţele judecătoreşti competente.

 

9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei înainte de data de 30.09.2020, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi puterea Organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar fi posibilă.