REGULAMENTUL CAMPANIEI

“GaranțiaPlus Liebherr”

 

1. ORGANIZATOR

Organizatorul Campaniei Promoţionale “GaranțiaPlus Liebherreste Societatea Liebherr-Hausgeräte GmbH, cu sediul Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Germania și Liebherr Hausgeräte Marica EOOD ca și garant în România.

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial prin intermediul urmatoarelor pagini de internet:

2. ARIA DE DESFĂŞURARE ȘI DURATA PROMOŢIEI

Campania este organizată şi se desfășoară pe teritoriul României, în magazinele fizice și online care comercializează produse electrocasnice marca Liebherr.

Campania începe cu data de 01 ianuarie 2021 ora 00.01 şi se încheie la data de 31.12.2021 ora 23.59.59. Orei 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament şi nu va fi luat în considerare de către Organizator. Orice achiziție făcută înainte și după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la acordarea GaranțieiPlus Liebherr. În cazul în care aceasta perioada va fi schimbată, anunţul se va face în avans cu minim 24 de ore de către societatea Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD.

Înregistrarea pentru GaranțiePlus Liebherr este posibilă numai în primele 60 de zile de la achiziționarea dispozitivului, dar nu mai târziu de data 31.12.2021 ora 23.59.

3. OBIECTUL PROMOTIEI

Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea condiţiilor în care clienţii beneficiază de o perioadă de 6 (şase) ani garanţie și 10 (zece) ani garanție compresor pentru produsele electrocasnice marca Liebherr.

Principiul de funcţionare al prezentei campanii este următorul:

6 (şase) ani GaranțiePlus Liebherr = 2 (doi) ani garanţie legală de conformitate (conform Certificatului de garanţie al produsului) + 4 (patru) ani GaranțiePlus Liebherr;

10 (zece) ani GaranțiePlus Liebherr pentru compresor începând de la achiziția echipamentului.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta promotie pot participa atât persoanele fizice cu vârsta minima de 18 ani, împlinită la momentul achiziţionării produselor, cât şi persoanele juridice care achiziţioneaza aceste produse pentru uz casnic, cu domiciliul stabil în Romania.

Un cumpărător poate participa la aceasta Campanie cu un numar nelimitat de produse achiziţionate pe toată durata campaniei, cu condiţia ca ele să fie achiziţionate în perioada mai sus menţionată.

5. PRODUSE PARTICIPANTE

În aceasta campanie intră toate produsele Liebherr achizitionate, în perioada campaniei 01.01.2021 – 31.12.2021.

6. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la această campanie clientul trebuie să achiziţioneze unul din produsele menţionate la articolul 5 în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 și apoi să acceseze site-ul  Liebherr sau să scaneze codului QR de mai jos:

 

 

 

 

 

 

Pentru înregistrarea GaranțieiPlus Liebherr sunt necesare următoarele date:

  • Nume și prenume Participant;
  • Adresa de email al Participantului;
  • Numărul de serie al produsului achiziționat;
  • Data achiziționării produsului.

7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

1. „Datele cu caracter personal“ (numite în continuare „date“) reprezintă toate informațiile care desemnează o persoană fizică, identificată sau identificabilă (cum ar fi numele sau adresa email a unei persoane).

2.„Prelucrarea“ se referă la operațiunile efectuate asupra datelor dvs. cu caracter personal (cum ar fi colectarea, întocmirea, organizarea, ordonarea, stocarea, utilizarea sau ștergerea de date). Pentru mai multe detalii accesați site-ul Liebherr la secțiunea Politica de confidențialitate.

Organizatorul va prelucra aceste date cu caracter personal ale participanţilor în mod legal, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 cu următoarele scopuri:

  • Pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei;
  • Pentru personalizarea certificatului de garanție;
  • Pentru furnizarea de material promoțional prin e-mail (expedierea de material tip newsletter); Veți obține regulat din partea noastră informații actuale cu privire la produse și oferte și alte informații comerciale (ex. promoții), care au legătură cu societatea Kühl und Gefriergeräten der Liebherr-Hausgeräte GmbH. Puteți să vă dezabonați oricând de la notificări printr-un email la adresa [email protected] sau prin accesarea linkului de dezabonare disponibil la sfârșitul fiecărui email.
  • Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru derularea campaniei. Datele vor fi prelucrate în urma consimţământului şi/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a prezentului Regulament.
  • Refuzul furnizării datelor va avea drept consecinţă imposibilitatea respectării cerinţelor de desfăşurare şi, implicit, anularea participării la Campanie.

8. LITIGII

In cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţi la aceasta campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele către instanţele judecătoreşti competente.

9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei înainte de data de 31.12.2021, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi puterea Organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar fi posibilă.