Podmínky účasti v soutěži Liebherr

Platnost podmínek účasti

 1. Účast ve soutěži (dále jen „soutěž“) na https://www.instagram.com/liebherrappliancescz/ (Instagram) nebo https://www.facebook.com/liebherrappliancescz (Facebook) je nabídkou společnosti Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz (dále jen „pořadatel“).
 2. Účast v soutěži se řídí těmito podmínkami účasti.

Účast v soutěži

 1. Účast v soutěži je bezplatná.
 2. Účastník se do soutěže zapojí tak, lajknutím soutěžní fotografie, uvedením odkazu na přítele v komentářích a sleduje společnost Liebherr na Instagramu nebo Facebooku.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem v České republice.
 4. Zaměstnanci skupiny Liebherr a jejich příbuzní jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

vícenásobné přihlášení účastníků do soutěže není povoleno.

 1. na účast v soutěži není právní nárok. 7. Organizátor je oprávněn vyloučit osoby z účasti nebo odmítnout účast v soutěži podle vlastního uvážení bez udání důvodů.
 2. Soutěž není nijak spojena se společnostmi Instagram a Facebook a není nijak sponzorována, podporována ani organizována společností Instagram. Kontaktní osobou a osobou odpovědnou za soutěž je výhradně organizátor.

Doba trvání a průběh výběrového řízení

 1. soutěž končí 24.06.2024.
 2. Výherci budou vylosováni ze všech oprávněných účastníků do 26.06.2024.
 3. Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 28.06.2024. Výherci budou informováni přímou zprávou na Instagramu nebo Facebooku.

Ceny a předávání cen

 1. Výhrou je chladicí karafa Liebherr.
 2. Výherce obdrží přímou zprávu od společnosti Liebherr-Hausgeräte na Instagramu nebo Facebooku. Výherce bude požádán, aby organizátorovi poskytl své údaje (titul, jméno a příjmení, adresu). Pokud výherce do 14 dnů od odeslání oznámení o výhře tuto skutečnost organizátorovi nesdělí, nárok na výhru propadá.
 3. Vyplacení peněžní částky nebo vyplacení případné náhradní výhry je vyloučeno.
 4. Nárok na výhru je nepřenosný.

Předčasné ukončení výběrového řízení

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit nebo ukončit bez předchozího upozornění a bez udání důvodů. To nezakládá žádné nároky účastníků, zejména nároky na náhradu škody.

Odpovědnost organizátora

Pořadatel odpovídá za škody – z jakéhokoli právního důvodu – pouze v případech úmyslu a hrubé nedbalosti. Jakákoli další odpovědnost – pokud je to právně přípustné – je vyloučena.

Odpovědnost účastníka

Účastník odškodní pořadatele za všechny nároky a požadavky třetích stran, které jsou založeny na porušení těchto podmínek účasti ze strany účastníka.

Ostatní ustanovení

1. Organizátor může tyto podmínky účasti kdykoli a bez udání důvodů změnit. Mezi účastníkem a organizátorem platí poslední verze podmínek účasti, se kterou účastník souhlasil.

2. Pokud jednotlivá ustanovení těchto podmínek účasti jsou nebo se stanou právně neplatnými nebo neúplnými v celém rozsahu nebo zčásti, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatná ustanovení budou po vzájemné dohodě nahrazena takovými ustanoveními, která jsou vhodná pro dosažení požadovaného hospodářského účelu s ohledem na zájmy smluvních stran.

3. Právní postih v souvislosti s účastí v soutěži je vyloučen.

4. Výběrové řízení a tyto podmínky účasti se řídí výhradně rakouským právem. Místem plnění a soudní příslušností je Vídeň. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.