1. Veljavnost pogojev za sodelovanje

 • Sodelovanje v natečaju“ („natečaj“) na spletnem mestu https://www.instagram.com/liebherrappliancesslo/ (Instagram) ali https://www.facebook.com/LiebherrAppliancesSl (Facebook) je ponudba družbe Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz (v nadaljevanju „organizator“).
 • za sodelovanje na natečaju veljajo ti pogoji sodelovanja.

2. Sodelovanje na natečaju

 • sodelovanje na natečaju je brezplačno.
 • Udeleženci se natečaja udeležijo tako, da všečkajo natečajno fotografijo, v komentarju navedejo povezavo in sledijo podjetju Liebherr na Instagramu ali Facebooku.
 • Sodelujejo lahko samo fizične osebe, starejše od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v republiki Sloveniji.
 • zaposleni v skupini Liebherr in njihovi sorodniki so izključeni iz sodelovanja v natečaju.
 • večkratna prijava s strani udeležencev ni dovoljena.
 • do sodelovanja v natečaju ni nobene pravice. 7. Organizator ima pravico, da po lastni presoji brez navedbe razlogov izključi osebe iz sodelovanja ali zavrne sodelovanje v natečaju.
 • natečaj ni na noben način povezan z družbama Instagram in Facebook ter ga na noben način ne sponzorira, podpira ali organizira Instagram. Kontaktna oseba in oseba, odgovorna za natečaj, je izključno organizator.

3. Trajanje in konec natečaja

 • natečaj se konča 24.06.2024.
 • zmagovalci bodo izžrebani naključno med vsemi upravičenimi udeleženci do 28.06.2024.
 • zmagovalci bodo objavljeni najpozneje do 28.06.2024 Zmagovalci bodo obveščeni z neposrednim sporočilom na Instagramu ali Facebooku.

4. Cene in prenos cen

 • Nagrada je Liebherrjeva karafa
 • nagrajenec bo prejel neposredno sporočilo družbe Liebherr-Hausgeräte na Instagramu ali Facebooku. Nagrajenec bo moral organizatorju posredovati svoje podatke (naziv, ime in priimek, naslov). Če nagrajenec tega organizatorju ne sporoči v 14 dneh po poslanem obvestilu o nagradi, bo zahtevek za nagrado izgubil.
 • Izključeno je izplačilo v gotovini ali izplačilo morebitnega nadomestka za nagrado.
 • terjatev do nagrade je neprenosljiva.

5. Predčasna prekinitev natečaja

Organizator si pridržuje pravico, da kadar koli prekliče ali zaključi natečaj brez predhodnega obvestila in brez navedbe razlogov. Zaradi tega udeleženci ne morejo uveljavljati nobenih zahtevkov, zlasti odškodninskih.

6. Odgovornost organizatorja

Organizator je odgovoren za škodo – ne glede na pravni razlog – le v primeru naklepa ali hude malomarnosti. Vsaka druga odgovornost – če je to zakonsko dovoljeno – je izključena.

7. Odgovornost udeleženca

Udeleženec mora organizatorju povrniti škodo za vse zahtevke in zahteve tretjih oseb, ki temeljijo na kršitvi teh pogojev udeležbe s strani udeleženca.

8. Druge določbe

 • Organizator lahko kadar koli in brez navedbe razlogov spremeni te pogoje sodelovanja. Med udeležencem in organizatorjem se uporablja zadnja različica pogojev udeležbe, s katero se je udeleženec strinjal.
 • če so ali postanejo posamezne določbe teh pogojev udeležbe v celoti ali delno pravno neveljavne ali nepopolne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Neveljavne določbe se sporazumno nadomestijo s takšnimi določbami, ki so primerne za dosego želenega gospodarskega cilja, ob upoštevanju interesov pogodbenih strank.
 • Pravna sredstva v zvezi z udeležbo na natečaju so izključena.
 • za natečaj in te pogoje sodelovanja velja izključno avstrijsko pravo. Kraj izpolnitve in sodna pristojnost je Dunaj. Uporaba Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena.