We krijgen zeer vaak vragen over de werking van koelkasten in onverwarmde ruimten. Vooral van gebruikers die beperkt zijn in de keuze van de opstelplaats van de koelkast. Jammer genoeg vindt u op het internet veel foute informatie over dit thema. Om duidelijkheid te verschaffen, hebben we de informatie gebundeld. Hier alvast het kernwoord: klimaatklasse.

unheated-room_1_liebherr

Voor we in detail gaan treden over de werkwijze van een koelkast, moet u weten dat er in elke gebruiksaanwijzing informatie over het gebruik is terug te vinden. Ze is uitsluitend voorzien voor het koelen van voedingsmiddelen onder normale huishoudomstandigheden. Dit betekent dat er, naast de kamertemperatuur in gesloten ruimten, ook rekening moet worden gehouden met de veiligheidsbepalingen voor elektriciteit en brandbeveiliging. Alle andere gebruiken zijn niet toegestaan en kunnen schade aan het apparaat veroorzaken. De klimaatklasse geeft aan in welk temperatuurbereik een koelkast kan worden gebruikt. In de technische beschrijving wordt steeds de klimaatklasse van de koelkast genoemd. Die bepaalt het bereik van de omgevingstemperatuur waarin de koelkast kan worden gebruikt.

 

Er zijn vier klimaatklassen:

  • SN – Subnormaal. Voor kamers met een temperatuurbereik van +10 °C tot +32 °C.
  • N – Normaal. Geschikt voor gebruik bij temperaturen van +16 °C tot +32 °C.
  • ST – Subtropisch. Voor een tropisch klimaat met temperaturen van +16 °C tot +38 °C.
  • T – Tropisch. Voorzien voor het gebruik in een tropisch klimaat met een temperatuurbereik van +16 °C tot +43 °C.

 

sn-t_2016

 

Als de kans bestaat dat de omgevingstemperatuur in de kamer onder de aangegeven minimumwaarde voor de klimaatklasse zou kunnen dalen, kan er beter een andere opstelplaats voor de koelkast worden gekozen. Als deze regel niet wordt nageleefd, kan dit tot een storing in de werking van het apparaat en een inkorting van de levensduur leiden. Bij lage temperaturen wordt namelijk de viscositeit van de olie in de compressor verhoogd. Hierdoor verslechtert de smering waardoor een snelle slijtage van het mechanisme wordt veroorzaakt. Bij gebruik van een koelkast met slechts één koelcircuit in een onverwarmde ruimte kan een storing in de werking van het vriesvak optreden. In een dergelijk apparaat zorgt een verandering van de temperatuur in het koelvak voor een overeenkomstige verandering in het vriesgedeelte. Hiervoor wordt slechts één afzonderlijke meetsensor gebruikt die in het koelvak is geïnstalleerd. Als de temperatuur in de kamer bijvoorbeeld gelijk is aan de temperatuur in het koelvak, dan start de elektronica van compressor voor de koeling niet, zodat het vriesvak langzaam begint te ontdooien, wat opnieuw onvermijdelijk tot een kwaliteitsverlies van de levensmiddelen leidt.

Er zijn echter apparaten met een bijzondere functie die het mogelijk maakt om het aanbevolen temperatuurniveau ook onder dergelijke omstandigheden in stand te houden. Bepaalde Liebherr-koelkastmodellen met mechanische besturing ondersteunen bijvoorbeeld de technologie CoolPlus, die een overeenkomstige werkingscapaciteit van het vriesvak bij omgevingstemperaturen van +10 °C tot +16 °C verzekert. Ook het gebruik van de DuoCooling-technologie biedt een oplossing tegen het ontdooien van het vriesgedeelte. Door het gebruik van twee temperatuursensoren en twee afgescheiden luchtcircuits blijft de werking van het vriesgedeelte gewaarborgd, ook bij lagere temperaturen!

Samenvattend kunnen we concluderen dat het door ons wordt afgeraden om een koelkast te gebruiken in een onverwarmde ruimte waarin de luchttemperatuur onder de genoemde minimale waarde voor de klimaatklasse van het apparaat kan dalen. De levensduur wordt gevoelig ingekort omwille van de werkingsstoring. Daarnaast kan een dergelijke werking de kwaliteit van de levensmiddelen beïnvloeden.

 

Bij welke temperaturen kan een Liebherr-koelkast worden gebruikt?

De meeste koel- en vriesapparaten van Liebherr beschikken over de universele klimaatklasse SN-T. Ze zijn geschikt voor de werking bij omgevingstemperaturen van +10 °C tot +43 °C en kunnen nagenoeg in elk land worden gebruikt aangezien ze, onafhankelijk van de klimaatomstandigheden, het nodige prestatievermogen verzekeren. Informatie over de klimaatklasse vindt u altijd op het typeplaatje van het apparaat. Denk eraan: De beste plaats voor de koelkast is de keuken, en niet het balkon of de veranda.

Hebt u vragen of opmerkingen? Schrijf ons! De commentaarfunctie vindt u onder deze bijdrage. Of discussieer met ons op Facebook.

 

Of schrijf u in voor onze FreshMag nieuwsbrief!

[wysija_form id=”1″]