Sellele küsimusele on tegelikult lausa kolm vastust: jah, ei ja mõnikord. Loe edasi, et avastada selle tegevuse positiivsed ja negatiivsed küljed.

Erinevad ideed sooja toiduga ümber käimiseks.

Mis puudutab küsimust, kas panna sooja toitu külmikusse või mitte, erinevad arvamused regioonist sõltuvalt oluliselt.
USA-s kipuvad inimesed juhinduma suurest hirmust mikroorganismide ja bakterite ees, mis võivad toidu kiiresti riknema ajada, kui see ei ole ruttu külmikus maha jahutatud.
Teisest küljest, Euroopas keskenduvad inimesed rohkem sellele ,millist mõju avaldab soe toit külmikule endale – Sooja toidu jahutamisel tarbib külmik rohkem energiat ja nii arvavad enamik eurooplasi, et külmikusse tuleks tõsta vaid korralikult jahtunud toit.

Soe toit: faktid

On selge et mõlemas suhtumise jaoks on inimestel head põhjused ja tegelikult ei ole need ka täiseti võrreldamatud. Kahtlemata läheb toit soojas keskkonnas kiiremini riknema – just selle pärast külmikud leiutatigi. Samas, mida soojem või kuumem toit on ja mida suurem on kogus, seda kauem peab külmik töötama tavatemperatuuri taastamiseks. Samuti tuleb pidada silmas fakti, et teiste külmikus hoitavate toiduainete temperatuur tõuseb sooja toidu mõjul samuti, teoreetiliselt vähendades nende säilivust. Lisaks tekitab kuum toit külmikus kondensatsiooni, mis põhjustab tagaseinas jää moodustumist.

Niisiis, mis on parim käitumisviis?

Sooja toidu külmikusse asetamisel jälgi järgnevat:
• Lase soojal toidul enne külmikusse asetamist maha jahtuda.
• Võimalusel tõsta soe toit väiksematesse anumatesse, nii jahtub see kiiremini.
• Kui paned sooja toidu külmikusse, kasuta kaanega anumat – see vähendab kondensatsiooni teket ja ühtlasi jäätumisohtu.
• Tõhus meetod toidu jahutamiseks on külma vee vann.
• Aseta toiduained külmikusse korrektselt ja ära pane külmikut liiga täis, nii tagad hea õhu liikumise ja optimaalse toiduainete jahutamise.