Kütmata tuba

Meilt on sageli küsitud, kas külmkappi võib kasutada ruumis, mida pidevalt ei köeta. Kahjuks levib sel teemal väga palju valeinformatsiooni, mistõttu otsustasime sel teemal FreshMagis kirjutada.

Enne kui me räägime külmiku tööst lähemalt, tuleks ära märkida, et selles artiklis kasutatav info on leitav iga külmiku kasutusjuhendist. Külmik on mõeldud kasutamiseks ainult eluruumidele vastavates tingimustes. See tähendab, et lisaks toatemperatuurile peab jälgima ka kõiki ohutusnõudeid, elektriühendusi ning tuleohutust. Külmikut ei tohi kasutada tingimustes, mis ei vasta kasutusjuhendis välja toodud nõuetele. Külmiku kliimaklass märgib seda, millises temperatuurivahemikus võib külmikut kasutada. Tehnilises kirjelduses on alati välja toodud seadme kliimaklass, mis märgib ära, millises temperatuurivahemikus tohib külmikut kasutada.

Neli kliimaklassi

  • SN – ruumidele, milles temperatuur on +10 kuni +32 kraadi.
  • N – ruumidele, milles temperatuur on +16 kuni +32 kraadi.
  • ST – ruumidele, milles temperatuur on +16 kuni +38 kraadi.
  • T – ruumidele, milles temperatuur on +16 kuni +43 kraadi.

Kui on võimalus, et ruumitemperatuur võib langeda alla kliimaklassi miinimumi, siis tuleks leida külmikule parem asukoht. Selle reegli eiramise tulemusel võib külmiku töö olla häiritud ning selle eluiga jääda märkimisväärselt lühemaks. Madala temperatuuri juures muutub kompressoris oleva õli viskoossus, selle määrdumisvõime alaneb ning liikuvad osad kuluvad palju kiiremini. Kui vaid ühe kompressoriga külmikut kasutakse kütmata ruumis, võib selle sügavkülm rikki minna. Sellises seadmes mõjutab toatemperatuuri langus ka sügavkülma temperatuuri. See tuleneb asjaolust, et temperatuuri mõõtmiseks kasutatakse sensorit, mis asub külmiku jahekapis. Kui ruumis langeb temperatuur samale tasemele, mis on jahekapis, siis lülitatakse sügavkülm välja ning see hakkab paratamatult sulama.

Samuti väärib ära märkimist asjaolu, et ühe kompressoriga ning sügavkülmaga külmiku tõhusus langeb oluliselt, kui toatemperatuur langeb alla 18 kraadi. Samas leidub seadmeid, mis tulevad toime ka siis, kui temperatuur alla lubatud määra langeb. Näiteks Liebherri CoolPlus tehnoloogiaga külmikutes toimib sügavkülm ka siis, kui ümbritsev temperatuur on 10 kuni 16 kraadi. Kokkuvõtlikult võime aga öelda, et me ei soovita kasutada külmikut ruumis, mida ei köeta, sest sellega eirate külmiku kasutusjuhendis märgitud nõudeid ning see võib omakorda seadme garantii kehtivuse lõppemiseni. Lisaks võib see negatiivselt mõjutada külmikus hoitava toidu kvaliteeti.

Millise temperatuuriga ruumis võib Liebherri külmikut kasutada?

Suurem osa Liebherri külmikuid ja sügavkülme omavad SN-T kliimaklassi. See tähendab, et neid võib kasutada temperatuurivahemikus 10 kuni 43 kraadi ehk pea kõikjal maailmas. Informatsiooni kliimaklassi kohta leiab ka külmiku tunnusplaadilt.

Kui sulle meeldis see artikkel, siis telli endale meie uudiskiri. Kui sul aga tekkis küsimusi, siis jäta kommentaar selle artikli alla või ühine vestlusega meie Facebooki lehel.