Miks teeb külmik aeg-ajalt hääli? Mida teeb Liebherr, et tema külmikud on aina vaiksemad? Siit saate teada rohkem

Te pole kunagi „kuulnud“ Liebherri jahutus- ja külmutusseadmetest? Ühest küljest on see muidugi rõõmustav, et Liebherri kodumasinad on nii kuuldamatult vaiksed ja tasased – teisalt (turundust silmas pidades) on see mõtlemapanev, kui te tõepoolest ei peaks olema Liebherrist midagi „kuulnud“. See viimane ei saa õigupoolest võimalik olla … Aga see on juba teine lugu. Tõtt öelda on ainult harvadel juhtudel külmiku tekitatava müra tegelikuks põhjuseks rikkega masin. Kuid miks siis ollakse tänapäeval külmiku tekitatavatest helidest endiselt häiritud? Katsume sellele jälile saada …

Tänapäeval sisaldavad külmikud rohkem müraallikaid

See et külmik aeg-ajalt hääli teeb, on tegelikult täiesti normaalne. Aga kui ühtelugu … Varem oli külmikul enamasti vaid üks kompressor ja üks termostaat. Viimane andis kompressorile aeg-ajalt teada, millal see peaks „käima minema“, et hoida temperatuur külmiku sisemuses ühtlane. Tänapäeval sisaldavad jahutus- ja külmutusseadmed tehnikat märksa enam. Osaliselt ongi see ebahariliku ja häirivalt mõjuva müra põhjus.

Müra võivad põhjustada näiteks:

• BioFresh-moodul koos ventilatsiooni ja õhuklappidega;
• NoFrost-moodul koos ventilatsiooni ja sulatusseadmetega;
• seade eri tsoonides erineva temperatuuri reguleerimiseks koos juhtventiilidega külmaringluses jne.

Lisaks sellele muutub külmaringluses külmaaine agregaatolek (gaasilisest vedelani), nii et äärmuslikel juhtudel läbib see temperatuure, mis jäävad +80 °C ja –45 °C vahele. Füüsikalised protsessid (paisumine, kokkutõmbumine), mis seejuures aset leiavad, võivad enesestki mõista kutsuda esile teatud müra.

„Sosistaja-külmkapp“: nii vähendab müra Liebherr

Tekib õigustatud küsimus: „Mida Liebherr tegelikult ette võtab, et sellist müra tasalülitada või vähemasti miinimumini viia?“ Insenerid ja arendajad Liebherris teevad nii mõndagi, et külmikud oleksid üha vaiksemad, alandades mürataset järjepidevalt ja nii palju kui võimalik. Juba 1980. aastatel uuriti masinaid röntgenikiirte abil, et leida masina juures üles külmaaine sissepritsest tekkiv müra. Aastate jooksul on Liebherri akustikauuringud teinud pidevaid edusamme: tänapäeval tehakse masinatele ülimoodsalt varustatud helikindlates ruumides spetsiaalsed müratestid, et lokaliseerida müraallikad ja seejärel võtta vastavad meetmed müra vähendamiseks. Neis ruumides kikitatakse kõrvu ja kuulatakse masinaid suurima tähelepanuga.

Siin on kolm näidet sellest, kuidas Liebherr müra vähendab:

• Reguleeritud pöörete arvuga kompressorid
o Kui tavalised kompressorid teevad ca 3000 pööret minutis, siis reguleeritud pööretearvuga mudelid saavad standardrežiimis hakkama 1000–1600 pöördega. Pöörete väiksem arv vaigistab ka külmikust tulevaid hääli.

• Reguleeritud pöörete arvuga ventilaatorid
o Sarnaselt kompressoritele on ka ventilaatoritel pöörete arv reguleeritud. Seega vaid nii sageli ja kiiresti kui vaja, et hoida temperatuur külmiku sisemuses ühtlane.

• Freoonivaba külmaaine R600a
o Külmaainel R600a on võrreldes varem kasutatuga samal temperatuuril väiksem rõhk. Seetõttu peab tehnika külmaaineringluses ka vähem jõudu rakendama, mistõttu väheneb ka müra.

Kuulajaskond hindab – Liebherri „heližürii“ teritab kõrvu

Selleks et minimeerida müra ja et kodumasinad muutuks üha vaiksemaks, annavad Liebherris lisaks akustikutele oma panuse teisedki. Spetsiaalne heližürii, kuhu kuuluvad kolleegid, kes ei tööta arendusosakonnas, kuulab masinat hoolega testimisfaasis – ühesõnaga, enne kui masin turule tuleb. Kolleegid annavad arendajatele tagasisidet selle kohta, kuidas nad müra tajusid ja kus saaks akustikat veel viimistleda. Sel moel tagame, et ka sõltumatu rühm, kes tajub müra omal viisil, saab panustada masinate pidevasse optimeerimisse.

Inimesed on muutunud müra suhtes tundlikumaks

Siinkohal olgu öeldud, et inimeste helitundlikkus on muutunud ja et tänapäeval on paljud mürale märksa vastuvõtlikumad. Üks põhjus on viis, kuidas tänapäeval ehitatakse madala energiatarbega maju. Seaduse ettekirjutustest tulenevalt isoleeritakse majade fassaad ja aknad hoolikalt. Seetõttu ei pääse välised helid enam kuigi hästi tuppa, nii et majas tekkivaid helisid, näiteks kodumasinate omi, tajutakse märksa intensiivsemalt.