Liebherri kodumasinate blogi reeglid

Tere tulemast Liebherri kodumasinate blogisse! Meil on hea meel jagada sinuga oma kirge värskuse vastu. Kui soovid rohkem teada saada meie firmast ning lugeda põnevaid ja huvitavaid artikleid toidust, jookidest, innovatsioonist ja disainist, siis oled õigesse kohta tulnud. Hakka meie kommuuni liikmeks ning osale aruteludes koos meie ja teiste kasutajatega. Kasutajate kommentaarid on lahutamatu osa meie blogist. Arutelud annavad lisaväärtuse sisule, mida avaldame Facebookis, Twitteris ja YouTube’is. Meie soov on luua keskkond, kus kõik külalised saavad nautida aruteludes osalemist. Siit lehelt leiadki mõned reeglid ja juhised, mida tuleb järgida kommentaaride kirjutamisel.

Milline on hea kommentaar?

Hea kommentaar tugineb artiklis käsitletud teemadele – teisisõnu on see teemakohane.
Sinu kommentaar peaks arusaadavalt põhjendama sinu seisukohta, eriti siis, kui see on vastuolus artikli või mõne teise kommentaatori seisukohaga. See on kasuliku arutelu ja dialoogi aluseks.
Palun ole sõbralik, austa teisi, ole objektiivne ning ära provotseeri teisi kasutajaid.
Läbivalt suurte tähtedega kommentaarid väljendavad “karjumist” ning neid on raske lugeda.
Küünilisus ja iroonia lähevad kommentaarides sageli kaotsi. Segaduste vältimiseks soovitame seda tagasihoidlikult kasutada.
Palun kasuta oma kommentaaris kirjavahemärke. Jaota tekst lõikudeks, sest nii on seda lihtsam lugeda.
Kõik kommentaarid, mis on solvavad või diskrimineerivad soo, vanuse, keele, päritolu, usu või ideoloogia tõttu, kustutatakse.
Demagoogilised, seksistlikud, vägivaldsed, ähvardavad, ahistavad ja rassistlikud kommentaarid kustutatakse viivitamatult. Vastavat reeglit eiranud kasutaja konto võidakse blokeerida või sulgeda.
Palun kirjuta oma kommentaar eesti keeles ning veendu, et see on teemakohane.
Kommentaarium on mõeldud üksnes aruteludeks, mis seostuvad konkreetse artikliga. Kommentaarium ei ole mõeldud teemavälisteks aruteludeks ega reklaami tegemiseks.
Palun järgi autoriõigusi. Tsiteerimisel viita alati algallikale. Õiguslikud normid, mis kaitsevad autoreid, kehtivad ka internetis ja seeläbi ka Liebherri blogis.
Kontaktaadresside ja telefoninumbrite avalikustamine on keelatud. Me jätame omale õiguse toimetada kommentaare juhul, kui need sisaldavad isikuandmeid.
Blogis ei ole lubatud avaldada reklaammaterjale, mis ei puuduta Liebherri kodumasinaid.
Juhul kui kommentaariumi reegleid rikutakse, jätame me endale õiguse end distantseerida kommentaari sisust ning blokeerida kasutaja.

Liebherr jätab endale õiguse toimetada või liigutada blogis avaldatud kommentaare.

Vastutus

Lehekülje kasutajad vastutavad täielikult oma postituste eest. Kommentaarid meie lehel peegeldavad üksnes nende autorite arvamust. Liebherr-Hausgeräte GmbH ei vastuta lehekülje sisu täpsuse ja terviklikkuse eest. Need reeglid kehtivad ka kasutajanimede kasutamise osas. Eelnevate reeglite rikkumisel võetakse kasutusele vajalikud meetmed. Me jätame endale õiguse muuta ja lisada reegleid eelnevatele juhistele.

Me ootame põnevusega sinu osalust ning huvitavaid ja kaasahaaravaid kommentaare!