Miks külmikud aeg-ajalt häält teevad? Ja mis on heližürii? Töötame Liebherris pidevalt selle nimel, et külmikuid üha vaiksemaks muuta. Selle töö tulemuste parimad näited on vaiksed mudelid, mida on tänu erilisele arendustööle vaevu kuulda. Selles artiklis saate vaiksete külmikute maailmast rohkem teada.

 

Liebherr avardab külmikute maailma pidevalt, ja sellesse kuuluvad ka vaiksed külmikud. Miks aga mõnest külmikust ikkagi aeg-ajalt hääli kostab? Ja mis neid põhjustab?

Tänapäeva külmikutes on rohkem müraallikaid

See, et külmikud aeg-ajalt müra tekitavad, on täiesti normaalne. Varem oli külmikutes enamasti vaid kompressor ja termostaat. Aeg-ajalt andis termostaat sisetemperatuuri püsivana hoidmiseks kompressorile märku, et see tööle hakkaks. Tänapäeva külmikutes on aga palju rohkem tehnikat ja osaliselt just siin peitubki ebatavalise ja häirivaks peetava müra põhjus. Müraallikateks võivad olla näiteks:

  • ventilatsiooni ja õhuklappidega BioFreshi moodulid,
  • ventilatsiooni ja sulatussoojenditega NoFrosti moodulid,
  • külmutusahelas kasutatavad reguleerklapiga mitme tsooni juhtseadised jne.

Peale selle muutub aeg-ajalt külmutusahelas kasutatava külmaaine olek (gaasilisest vedelani) ja selle temperatuur võib kõikuda lausa +80 °C ja –45 °C vahel. Füüsikaliste protsesside tõttu (paisumine ja kokkutõmbumine) võib ka see loomulikult mõningast müra tekitada.

Külmikute kuulamine

Õigustatud küsimus on järgmine: mida teeb Liebherri kodumasinate osakond selleks, et seda müra kaotada või vähemalt vähendada? Liebherri insenerid ja arendajad töötavad pidevalt selle nimel, et külmikumüra vähendada. Juba 1980ndatel valgustati masinaid läbi, et külmaainest tingitud müra tekkekohta kindlaks teha. Liebherri heliuuringud on aasta-aastalt üha edukamad. Nüüd katsetatakse seadmeid kõrgetasemelistes helimõõtmisruumides, et tuvastada müraallikad ja seejärel võtta tarvitusele abinõud müra vähendamiseks. Helimõõtmisruumides paneme oma seadmetele „lutikad“ külge, et neid hoolikalt kuulata.

Siin on kolm näidet selle kohta, kuidas Liebherr müra vähendab

  • Vähendatud kiirusega kompressorid – kui tavapärased kompressorid töötavad kiirusel u 3000 p/min, siis vähendatud kiirusega mudelitele piisab tavalises tööolukorras kiirusest 1000–1600 p/min. Väiksem kiirus vähendab ka seadme tekitatavat müra.
  • Vähendatud kiirusega ventilaatorid – nagu kompressoritel, vähendatakse kiirust ka ventilaatoritel. Seega töötavad need ainult siis ja nii kiiresti, nagu sisetemperatuuri püsivana hoidmiseks vaja on.
  • Freoonivaba külmaaine R600a – külmaaine R600a vajab sama temperatuuri juures vähem rõhku kui teised külmaained. Selle tulemusena vajab külmutusahelas kasutatav tehnoloogia vähem jõudu, mis omakorda vähendab müra.

Liebherri heližürii kuulab ja katsetab

Meie seadmetes tekkiva müra vähendamise nimel töötavad Liebherris ka teised peale heliinseneride. Enne uute kodumasinate turuletoomist käivad neid hoolikalt kuulamas kolleegid ka mujalt kui arendusosakonnast. Nemad on meie heližürii, kellelt arendajad saavad tagasisidet selle kohta, mida žürii tajub mürana ja mida võiks helide vähendamiseks veel teha. Nõnda võetakse arvesse sõltumatute inimeste helitundlikkust. See aitab meil oma seadmeid pidevalt paremaks teha.

Inimesed on helide suhtes varasemast tundlikumad

Tuleks aga mainida, et inimeste helitajumisvõime on muutunud ja paljud on tänapäeval helide suhtes tundlikumad. Selle üks põhjuseid on energiasäästlike hoonete ehitamine. Seadus nõuab, et välisseinad ja aknad oleksid korralikult soojustatud. Seepärast ei kosta väljast tuppa peaaegu mingit müra ning nõnda tajutakse ruumis tekkivaid helisid, sealhulgas kodumasinate müra, palju tugevamini.