От незапомнени времена шампанското се отличава като най-първокласното пенливо вино и както всички ценители знаят, названието преди всичко гарантира произхода на продукта, а именно – провинция Шампан, източно от Париж.  За разлика от него, с обобщения термин „пенливо вино“ често се злоупотребявадори от опитни ценителиза да се назове всичко, което образува балончета!

Европейският регламент за виното уговаря ясно дефинирани разлики между пенливите вина, които се предлагат. Най-вече, налице е фундаментална разлика между пенливите и полупенливите вина, що се отнася до налягането на въглеродния диоксид в тях: според директивите на ЕС, полупенливите вина са продукт с налягане на въглеродния диоксид от 1 до 2,5 бара, т.е. имат малко по-слаба пенливост. Много от по-евтините вина тип просеко попадат в категорията на полупенливите и са обозначавани като frizzante (слабо пенливи (итал.)).

Истинското пенливо вино трябва да е с налягане на въглеродния диоксид от поне 3 бара. И въпреки всичко, това не го прави „качествено пенливо вино”. То трябва да отговаря на още по-строги правила на производство като например, да е отлежавало за някакъв минимален период от време и да има поне 10% съдържание на алкохол.

Освен това, наличието на въглероден диоксид в качествените пенливи вина трябва да е постигнато чрез вторична ферментация, а не просто чрез допълнително добавяне, както се прави при по-евтините пенливи вина. Затова едно просеко може да се назове „качествено пенливо вино“, само ако отговаря на всички тези критерии. Тогава етикетът, който ще носи, е spumantе” (силно пенлив), а не frizzante.