На 10.12.2018 г. се навършиха 10 години от въвеждането на системата за управление на околната среда в Либхер-Хаусгерете Марица. Непрекъснатото развитиена системата за управление на околната среда допринася за  постигане наподобрения в цялостната резултатност от дейността на компанията.

По този повод сътрудниците ни, отговарящи за опазването на околната среда и производствения директор на Либхер-Хаусгерете Марица г-н Трендафилов, засадиха дръвче.


През 2018 година Либхер-Хаусгерете Марица премина успешно външен сертификационен одит като бяха покрити новите по-високиизисквания на стандарта ISO 14001:2015 г.