laboratory

Когато става въпрос за безопасност и надеждност, хладилниците и фризерите предназначени за работа в лаборатория трябва да отговарят  на много строги изисквания. В тази статия ще подчертаем 10 от характеристиките на лабораторни хладилници и фризери Либхер, гарантиращи безопасността и качеството на продуктите съхранявани в тях.

Представете си, че работите в медицински или друг изследователски център, където работата ви всеки ден е да обработвате чувствителни към околната среда проби и материали, някои от които трябва да бъдат съхранявани в хладилна среда в продължение на месеци или дори години. Една сутрин пристигате на работа и забелязвате, че в хладилникът, в който се съхраняват пробите се е развалил и не е работил цяла нощ! При една такава специфична дейност това би била недопустима перспектива и ако подобно нещо се случи ще трябва да започнете дълго провежданите и внимателно обгрижвани изследвания отначало.

За да се предотвратят подобни неприятни сценарии, компанията Либхер е разработила набор от функции, осигуряващи безопасността на уредите предназначени за професионална употреба в медицинския и лабораторен сектор.

Благодарение на тях, тези професионални хладилници и фризери, са способни да защитят силно чувствителни проби и продукти от нежелани влияния. И ако случайно температурата спадне или  се покачи до недопустими граници, те ще ви уведомят чрез своята вградена аларма. Това разбира се е една малка част  от всички възможности на лабораторни уреди Либхер. В следващите редове ще намерите списък с 10 от най-важните им функции за безопасност:

Предпазен термостат

Liebherr_thermostat_lightbox

В Либхер използваме само качествени и надеждни компоненти. И въпреки това ако неочаквано възникне грешка, допълнителният предпазен термостат, вграден в уредите с електронна система за управление тип Comfort, ще се включи, за да предотврати падането на температурата под +2°C. Така ще се избегне нежелано замразяване на чувствителни продукти.

Интегрирана памет за съхранение на данни с минимални/максимални температури

Liebherr_integrated_min_max_memory_lightbox

Максималните и минимални температури, които се достигат във вътрешното пространство в рамките на определен времеви период, непрекъснато се документират. След като бъдат наблюдавани и се установят  стойностите през този период, данните могат да бъдат нулирани и процеса на документиране ще започне отначало.

Безпотенциален контакт

През времето, в което няма никой в лабораторията, например през нощта или през почивните дни, уредите могат да бъдат свързани към съществуваща  външна алармена система с помощта на безпотенциален контакт.

Сериен интерфейс RS 485

Liebherr_rs48_interface_lightbox

Лабораторните уреди Либхер разполагат със сериен интерфейс RS 485, позволяващ свързването в мрежа на до 20 уреда с една централна документационна и алармена система. Благодарение на този интерфейс може да бъде осъществена връзка към компютър или лаптоп с помощта на конвертор и софтуерна документация, която върви с уреда. По този начин е  възможно да се документира температурния профил на регулярни интервали от време и тези данни да бъдат изпратени по електронната поща на определен потребител в случай на аларма.

Температурна аларма

Liebherr_temperature_alarm

Светлинната и звукова аларми ще се включат ако температурата е прекалено висока или прекалено ниска.  Алармата се задейства ако вътрешната температура има отклонение от предварително зададените граници.

Аларма за отворена врата

Liebherr_door_opening_alarmt_lightbox

Ако случайно оставите вратата отворена или не я затворите добре, алармата прикрепена към нея ще се включи. Тази защитна функция цели да се предпази вътрешността на уреда от покачване на температурата, където оптичният и звуков сигнал ще ви уведомят, че вратата не е добре затворена. Самозатварящите се врати  осигуряват допълнителна сигурност.

Аларма при спиране на тока

Liebherr_blackout_alarm_lightbox

Звуковата и светлинна аларма за прекъсване на тока с акумулаторна батерия предупреждава незабавно при спиране на електрозахранването за минимум 12 часа. Алармата може да се изключи чрез бутона Reset.

Функция за тестване на алармата

Liebherr_alarmtest_lightbox

Тази опция може да се използва, за да се провери дали вътрешната и външна алармена система функционира правилно. При този тест не се засяга работата на хладилното отделение.

Възможност за поставяне на външен температурен сензор

Liebherr_externalmeasures_lightbox

Към лабораторните  уреди с електронна система за управление тип Comfort може да бъде монтиран независим външен температурен датчик през отвор с диаметър 10 мм в задната част на хладилника.

Самозатварящи се врати

Liebherr_self_closing_door_lightbox

За да се предотврати нежелано повишаване на температурата във вътрешността на уреда, както и за по-голямо удобство, вратите са оборудвани със самозатварящ се механизъм. Освен това, посоката на вратата може да се променя, а уплътненията  да се сменят.

Може да намерите още информация за лабораторните уреди на Либхер в специално обособената за това уеб страница.

Имате ли някакви въпроси или коментари по темата? Пишете ни в полето за коментари или се включете в дискусията заедно с нас във Facebook.