Българското поделение проектира електрониката на хладилната техника


„Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД, поделение на международния концерн „Либхер”, развива нов високотехнологичен проект, насочен към проектиране и изграждане на електрониката на хладилната техника. Във връзка с него, компанията отвори атрактивни работни позиции с възможности за професионална реализация на софтуерни и инженерни таланти.

Поделенията за домакинска техника на „Либхер” предлагат богата гама хладилници и фризери с оптимален комфорт на обслужване и иновативни решения с висока енергийна ефективност, благодарение на използваните най-модерни технологии и висококачествени материали.

От основаването си в България през 2000 г. „Либхер-Хаусгерете Марица” се развива динамично и днес е водеща компания  с над 1900 служители и годишно производство от над 900 000 уреда.

Дигитализирането и тенденциите за свързване в мрежа на домакинските уреди променят очакванията на потребителите. Това определя и необходимостта от промяна във фирмата. „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД вече се свързва не само с машиностроене и металообработка, но и с възможности за реализация в сферата на информационните технологии. При това не като аутсорсинг и обслужване на клиенти, а с реална развойна дейност, подчертаха от компанията.

Съвместно с колегите си от Германия, българското поделение развива нов високотехнологичен проект, който е насочен към проектиране и изграждане на електрониката на хладилната техника. В проекта участват три групи софтуерни специалисти: програмисти на вградени системи, дизайнери на потребителски интерфейс и софтуерни тестери. Всички те са изправени пред сериозни префесионални предизвикателства в своята работа.

Софтуерът определя функциите на хладилника и трябва да работи безупречно и безотказно. Той управлява вентилите, вентилаторите, осветлението, компресорите и другите компоненти. Необходими са и многообхватни тестове, за да се гарантира висока надеждност.

Потребителският интерфейс осигурява взаимодействието между човека и машината, в случая с хладилника. Всички функции се симулират предварително, създават се графични конфигурации и по този начин се тестват възможностите за управление.

Софтуерните тестери се грижат за верифицирането на софтуерната система в условия, близки до реалните, като тази среда проверява дали всеки един от компонентите работи по зададените параметри. Тестването е последната стъпка на проверка, която трябва да установи дали системата е готова да влезе в производство.

Групите са изградени от млади, талантливи и амбициозни хора с опит в областта на информационните технологии и развоя на софтуер за вградени системи.

„Либхер-Хаусгерете Марица” разширява екипа си в момента. Свободните позиции са достъпни на кариерната страница на компанията, която очаква бъдещите си сътрудници, за да сподели и развие техните идеи за професионална реализация.

„Като организация, която работи в международен мащаб, ние в „Либхер” предлагаме атрактивни работни позиции. Бъдещите сътрудници ще намерят интересни професионални предизвикателства при нас”, споделиха от компанията. В този дух е и мотото на Либхер по отношение на кадрите: „С нас ще развивате идеите си, така че да стигат до света, вместо да стоят заключени в килера”.