Liebherr Group реализира над 8,8 млрд. евро оборот за 2014 г.

На фона на умереното международно икономическо развитие Либхер записа лека промяна в оборота си за финансовата 2014 г., реализирайки общо 8,823 млрд. евро или 1.6% (141 млн. евро) по-малко от предходната.

Международната икономическа ситуация продължава да се възстановява през 2014 г., макар и в различна степен при отделните държави. Глобалният икономически растеж за конкретната финансова година е 3.4% – за сравнение, с предходната той е бил +1.8%. В развиващите се пазари икономическият растеж отбелязва съвсем лек спад с ръст от 4.6% през 2014 г. в сравнение с 5.0% през 2013 г.

Оборот на Liebherr Group по дивизии

Aushang

Подразделенията за строителната техника и добивната промишленост постигат оборот от 5,294 млрд. евро, а това е с 6% (или 336 млн. евро ) по-малко от предходната. Въпреки това резултатът е положителен, тъй като в дивизиите, свързани с морските кранове, аерокосмическите и транспортни системи, металорежещите машини и системите за автоматизация, домакинските електроуреди, хотелиерския бизнес и др. реализират повишение на оборота от 195 млн. евро или 5.8%, достигайки общ оборот от 3,529 млрд. евро.

Разпределение на оборота по региони

regions

Стопанската 2014 година в Западна Европа се разви задоволително за Liebherr Group. В Германия, най-големия пазар на компанията, оборотът надхвърли този от предходната година. Бизнесът в Америка също е с положителен знак, реализирайки задоволително увеличение по-конкретно в САЩ.

Оборотът в регионите от Далечния Изток / Австралия реализира спад. Слабо динамичният растеж в Русия, най-големия Източно Европейски пазар на компанията, имаше важно влияние върху общия оборот за региона. Приходите от продажби на Африканския континент също отбелязват спад. В Близкия и Среден Изток, Либхер постига оборот малко над този от предходната отчетна година.

Годишни резултати

Печалбата за отчетния период е 316 млн. евро, което е спад от 48 млн. евро в сравнение с предходната година.

Служители

Броят на хората, наети от компанията Либхер в различните си подразделения по целия свят, отбеляза растеж през миналата година. В края на 2014 г. в световен мащаб общият брой на служителите е 40 839, което е с 1415 сътрудници или 3,6% повече от предходната година.

Инвестиции

Liebherr Group отдава голямо значение на инвестициите в производствените си мощности и обслужването, което предлага по целия свят, за да продължи да проправя пътя към успешното развитие на компанията. И миналата година нивото на инвестиции е било високо: групата е инвестирала общо 816 милиона евро в разширение и модернизация на своята производствена мрежа, за да развие още повече своето продажбено и сервизно обслужване. Част от тези инвестиции е и започналият в началото на 2015 г. строеж на нова складова база в България, която ще бъде важна част от завода на компанията в региона (повече информация тук).

Част от големите инвестиционни проекти включват разширението на производството в Бюл, Швейцария, както и изграждането на нов производствен клон в Биберах, Германия. В допълнение към това, първият етап от строителството на новия логистичен център за доставка на резервни части за оборудването и машините на Либхер по целия свят в Кирхдорф, Германия, беше завършен в началото на 2015 г.

Компанията Либхер има за цел да оказва значително влияние и съдействие върху технологичния напредък в бизнес секторите, в които е активна. Това е и причината групата да инвестира непрекъснато огромни средства в научноизследователска и развойна дейност. За целта Либхер разпредели през изминалата година 446 млн. евро, от които висок дял беше посветен за развитието и подобрението на продуктите. Различните подразделения на фирмената група си сътрудничат с много университети, научноизследователски институти и други учреждения свързани с различни научни изследвания.

Освен това, компанията предлага и стажантски и обучителни програми, които да научат младежите на различни дейности, свързани с производствения процес. Такава успешна програма съществува и в България.

Перспективата

През настоящата бизнес година се очаква ръст на световната икономика от 3.5% и Либхер със сигурност ще се възползва от това, за да продължи динамичния си растеж. И все пак, глобалният икономически растеж през тази година може да бъде неблагоприятно засегнат от политическите и икономически условия в Русия и Еврозоната, а също и от забавения растеж на Китайската икономика.

Прогнозите сочат и, че развиващите се икономики (към които спада и България) ще отбележат ръст от 4.3%. Според Световната търговска организация, обемът на световната търговия ще се увеличи с 3.3% през текущата година. Също така е много вероятно производството в световен мащаб да расте по-динамично, за разлика от нивата през 2014 г.

Liebherr Group гледа на настоящата година с оптимизъм и с реално очакване общият оборот да се увеличи. Прогнозите са, че всички подразделения на компанията ще се развият положително или поне ще останат на същото ниво на оборот от миналата година. Секторите, в които се очаква особено динамичен растеж са земекопните машини, кулокрановете, системите за автоматизация и други продукти и услуги в тази област. Всичко това разбира се ще бъде придружено и от ново увеличение на работната сила.