За поредна година „Либхер – Хаусгерете Марица“ ЕООД стана част от събитието BEST Engineering Week. Това за нас бе удоволствие, защото се срещнахме с мотивирани и ориентирани студенти, на които имахме какво да покажем и от които имахме какво да научим. В рамките на няколко часа през този ден те трябваше да намерят приложимо и рационално решение на зададения от нас теоретичен казус: „Автоматизация на специфични за производството на хладилници процеси“.

Участниците бяха разделени в две групи, като всяка от тях получи конкретна задача:

„Автоматично лепене на вакуумпанели върху врата/страница“ и „Автоматизиран склад за пенозапълнени корпуси преди краен монтаж на уреда“.

Студентите демонстрираха знания и умения и в съвместната си екипна работа представиха интересни решения. Изключително интересно бе за тях да видят и технологичните процеси в производствените участъци.

Инвестирайки огромни ресурси и време в развитието на сътрудниците си и предлагайки много стажантски и стипендиантски програми „Либхер – Хаусгерете Марица“ ЕООД е идеалното място за старт на кариерата на инженери по машиностроене, автоматизация, електротехника и ИТ специалисти по вградени системи.

Семейната компания, основана през 1949 г. от Ханс Либхер, днес се радва на световно признание в области като хладилна техника, строителна техника, кранове, багери, части за авиоиндустрията  и др. И всичко това с първокласно качество. В България „Либхер“ произвежда от 2000 г. висококачествени хладилници и фризери, които се продават по всички краища на света.

Обема на продукцията нараства устойчиво през годините, като за 2018 г се очаква да бъдат произведени над 910 000 уреди. В момента във фирмата работят около 2000 сътрудници.

Една от основните ценности на концерна гласи: „Ключът към успеха са нашите сътрудници“.