Тази година домакински уреди Либхер навършват 20 години в България!

По този повод – от 01 юни 2020 година до 10 януари 2021 година, може да закупите най-продаваните модели на Либхер с 5 години пълна гаранция! В списъка по-долу попадат свободностоящи хладилници, комбинирани хладилник-фризер, фризери и подплотови хладилници. За по-голяма сигурност и спокойствие на нашите клиенти!

Важно: може да поръчате всеки един от тези модели при нашите търговски партньори на домакинска техника. При закупуване на уред от този списък с удължена гаранция, продавач-консултантът трябва да ви издаде допълнителен анекс за удължената гаранция. Необходимо е да регистрирате закупения уред до 60 дни от издаването на анекса като изпратите серийния номер на уреда и датата на закупуване на e-mail: :[email protected].

 

Какво е включено в пълната гаранцията на Либхер?


При закупуването на домакински уред Либхер с 5 години пълна гаранция включва: всички части и труд, включително пластмасови части, стъкла, уплътнения, дръжки и безплатен сервизен транспорт до вашата врата! Тази гаранция е валидна за уреди закупени в периода 01.06.2020 – 10.01.2021 г.

Комбинирани хладилник-фризер с 5 години гаранция


CN 3515 CNel 4313 CNPef 4313 CTN 3223
CNef 3515 CNef 4313 CNP 4813 CTNesf 3223
CNef 3535 CNfb 4313 CNPel 4813 CTP 3316
CN 4015 CNkw 4313 CNPef 4813 CTPesf 3316
CNef 4015 CNno 4313 CP 4313 CU 2831
CNbs 4015 CNbe 4313 CPel 4313 CUel 2831
CNbe 4015 CN 4713 CP 4813 CUkw 2831
CN 4005 CNel 4713 CPel 4813 CUfb 2831
CNef 4005 CN 4813 CT 2531 CUno 2831
CN 4213 CNel 4813 CTel 2531 CU 3331
CNel 4213 CNP 4313 CT 2931 CUel 3331
CN 4313 CNPel 4313 CTel 2931 CUef 3331

Хладилници с 5 години гаранция


K 2814
Ksl 2814
К 3130
Ksl 3130

Фризери с 5 години гаранция


G 1213 GP 2033
Gbe 1213 GP 2433
G 1223 GP 2733
Gsl 1223 GN 3023

Подплотови хладилници с 5 години гаранция


T 1400 T 1504
Tb 1400 TP 1514
T 1404 TP 1760
Tbe 1404 TP 1764
T 1414 TPesf 1714
Tsl 1414 TX 1021

 

Бележка: пълна информация за домакинските уреди на Либхер може да разгледате на адрес: home.liebherr.com