Niet elke schimmel is dezelfde. Terwijl de schimmel in de blauwe schimmelkaas bijvoorbeeld volledig ongevaarlijk en zelfs gewild is, is de schimmel bij bedorven levensmiddelen niet alleen afschuwelijk maar zelfs schadelijk voor de gezondheid. Waarom beschimmelen levensmiddelen en hoe kan dit worden vermeden?

Nu is het brood weer beschimmeld! Vervelend! Reeds na een paar dagen in de broodtrommel heeft er zich opnieuw een onsmakelijke “dons” gevormd. Wat moet ik doen? Hoewel schimmels geen gelijkenissen hebben met champignons of gisten, behoren ze tot dezelfde groep. Vandaag de dag zijn er enkele duizenden soorten bekend. En ze gedijen op nagenoeg elk levensmiddel. De beste omstandigheden voor schimmels zijn te vinden op plaatsen waar het warm en vochtig is.

Eigenlijk zijn schimmellichamen niet giftig. Bij consumptie smaken ze lichtjes duf. Maar: onder bepaalde omstandigheden vormen zich stofwisselingsproducten, schimmelgiffen, het zogenaamde “Mykotoxine”, die voor mensen en dieren giftig kunnen zijn. Bekende schimmels die kankerverwekkend zijn: Aflatoxine B1 en Ochratoxine A.

Wie dus geen risico wil lopen, gooit beschimmelde levensmiddelen altijd onmiddellijk weg. Ook het voederen aan last- en mestdieren moet achterwege worden gelaten. De schimmelgiffen kunnen tot ziektes leiden en zich in het vet of de inwendige organen nestelen. Door de consumptie kunnen ze dus ook in de mens terechtkomen. Over het algemeen verlopen chemische en biologische processen trager wanneer het koeler is. Daarom moeten bepaalde levensmiddelen ook in de koelkast worden bewaard.

Hoe groeien schimmels?

Het gekleurde en zichtbare deel van de schimmel is de vermenigvuldigingswerkplaats van de schimmel. De ronde sporen (conidia) worden daarbij via de lucht verspreid of door de mens overgedragen. Als de spore dan een geschikte ondergrond vindt, begint die te kiemen en groeit ze in het levensmiddel. Het lange en smalle schimmellichaam groeit dan bijna onzichtbaar in het verborgene. Na enkele dagen komen de sporen uiteindelijk aan het oppervlak en is het resultaat “Schimmel” zichtbaar! Dit betekent echter ook: Zelfs wanneer de zichtbare schimmel wordt verwijderd, is het levensmiddel meestal nog altijd vervallen. Bij schimmelvorming moeten levensmiddelen dus altijd volledig worden weggegooid.

Zo blijven uw levensmiddelen langer beschermd tegen schimmel

 • Let er bij de aankoop steeds op dat de levensmiddelen niet reeds beschimmeld zijn.
 • De aankoop van levensmiddelen die vatbaar zijn voor schimmel, aanpassen aan uw behoefte en koel en droog bewaren; warmte en vocht bevorderen de ontwikkeling van schimmel.
 • Koop alleen vers fruit en groenten zonder gekneusde plekken en bewaar ze onder de juiste omstandigheden.
 • Alleen producten in onbeschadigde verpakkingen kopen.
 • Let bij de aankoop op de minimale houdbaarheidsdatum.
 • Aangesneden of fijngemalen levensmiddelen moeten worden ingepakt en snel worden geconsumeerd. De reden: Door het grote oppervlak worden ze door veel zuurstof omgeven, wat de schimmelvorming bevordert.
 • Verse levensmiddelen na de aankoop snel in de koelkast of in de BioFresh-lade (indien mogelijk) plaatsen.
 • Reinig de werkapparatuur, de koelkast en de broodkasten regelmatig en laat die goed drogen.
 • Beschimmelde levensmiddelen horen in principe thuis bij het afval of op de composthoop.
 • Doosjes waarin beschimmelde producten werden bewaard, moeten in alle gevallen grondig worden gereinigd.
 • Bij doosjes uit hout of klei met open poriën kan de schimmel niet zo eenvoudig worden verwijderd. Als de schimmelvorming altijd terugkeert, horen ook deze thuis bij het afval.

 

Hebt u vragen of opmerkingen betreffende dit artikel? Schrijf ons of discussieer met ons op Facebook!