liebherr-group-picture

Членовете на фамилията участващи в управлението (от ляво на дясно) Патриция Рюф, Щефани Волфарт, Ян Либхер, Софи Албрехт, Изолде Либхер и Вили Либхер.

Фирмената група Либхер е изцяло фамилно предприятие. Този факт винаги е определял нашата фирмена култура и ще продължи и за в бъдеще да е солидна основа за нашия успех. Либхер е независим семеен бизнес, чието управление се предава вече второ и трето поколение. Тази приемственост отличава компанията и дава на цялата фирмена Група стабилна основа за нейния успех.

Най-високият ешелон на Либхер е съветът на акционерите, съставен от членове на семейството. Той има последната дума по всички основни въпроси, свързани с политиката на компанията, развитието на бизнеса и продуктовата политика, разбира се финансовата и инвестиционна политика. Освен от братя и сестри на д-р Ханс Либхер и д-р Изолде Либхер, членовете на управителния съвет включват и Ян Либхер, Щефани Волфарт, Софи Албрехт и Патриша Руф, които са представители на третото поколение в семейната компания.

Децата и внуците на основателя на компанията д-р инж. Ханс Либхер гарантират, че групата остава трайно прикрепена към семейство Либхер, сега и за в бъдеще, и че ще продължи да се управлява като семеен бизнес.

Вижте още и: Как Либхер се превърна в специалист по охлаждане и замразяване?

6-те основни ценности на семейство Либхер

0001

1. Ние сме независими

Като фамилно предприятие се стремим към висока степен на свобода при взимане на решения и действия във всички наши дейности. Основа за това е нашата финансова независимост, която постигаме чрез стабилно икономическо управление и задържане на реализираните печалби в предприятието.

Изразената диверсификация на нашата фирмена група допринася за независимост от конюнктурните колебания в отделните браншове или пазари. Независимост за нас означава и че владеем ключови технологии до най-малкия детайл.

2. Ние сме надежден партньор

Поддържаме тясно сътрудничество с нашите клиенти и партньори, белязано от доверие и честност. При това за нас е важен не краткосрочният успех, а дългосрочната ориентация.

Предлагаме висококачествени продукти и услуги с истинска добавена стойност и потребителска полза. При това за нас винаги важи правилото: едва когато нашите клиенти и партньори са доволни, то тогава можем да бъдем доволни и ние. Тази нагласа ни съпътства постоянно през годините на нашето израстване от основаването ни през 1949 г.

3. Ние сме иновативни

Либхер застава зад големите иновации и успешния идеен мениджмънт. Стъпвайки на това, с което разполагаме, ние постоянно се усъвършенстваме във всички области на предприятието.

Поощряваме креативността на нашите сътрудници и сами приемаме най-големите технологични предизвикателства. Децентрализираната структура на нашето предприятие ни позволява да реагираме гъвкаво на пазарните сигнали в световната конкуренция и бързо да привеждаме в действие идеите.

Ние подкрепяме технологичния напредък в името на нашите клиенти. За да тръгнем по нови пътища и да заложим нови стандарти, всяка година инвестираме значителни средства в изследователска и развойна дейност.

4. Ключът към успеха са нашите сътрудници

Изграждаме силно мотивирани, компетентни сътрудници, които остават верни на предприятието през годините и работят във фирмата с голям ентусиазъм.

Затова ние създаваме съответните условия. Създаваме сигурни работни места и здравословна работна среда. В условията на хоризонтална йерархия нашите сътрудници поемат отговорни задачи и имат голямо поле за действие. При това ние подкрепяме предприемаческото действие и стимулираме нашите сътрудници чрез обучителни и квалификационни програми.

Либхер подкрепя многообразието, включително и в културно отношение. Тясното сътрудничество, преминаващо границите на различни държави, обогатява нашето предприятие. Сътрудничеството в нашето предприятие се характеризира с благоприличие, взаимно уважение, честност и доверие.

5. Най-доброто качество във всичко, което правим

Нашите продукти и услуги винаги трябва да съдържат това, което името Либхер обещава: най-доброто качество и сериозен принос за успеха на нашите клиенти.

Това за нас е най-важният приоритет. За да осигурим това качество на нашите продукти, постоянно инвестираме в модернизация на производствените ни предприятия. Ние поощряваме и изискваме съзнание за качество – не само от нас самите, но и от нашите партньори.

6. Ние носим отговорност

Като фамилно предприятие, активно в световен мащаб, ние носим голяма отговорност към компанията и околната среда. Ние сме убедени, че можем да бъдем успешни в дългосрочен план, само ако винаги в нашите действия се съобразяваме с този факт.

Защитата на хората и околната среда има особено значение в нашата бизнес дейност. За нашите продукти и тяхното производство това означава, че те трябва да бъдат сигурни, ефективни и безопасни за околната среда.

За нас като фамилно предприятие почтеното поведение има много голяма стойност. Задължаваме се да спазваме лоялната конкуренция на пазарите в световен мащаб.

В своята дългогодишна история, фирмена група Либхер е израснала успешно чрез отговорна и ориентирана към бъдещето дейност. Затова мисълта за утрешния ден остава един от нашите принципи.

Семейство Либхер