Хладилници и фризери Либхер с концепция ActiveGreen

Екологичността има дълга традиция в Либхер. В следващите редове може да видите различните отговорни към природата мероприятия, които компанията е предприела, за да помогне за опазването на средата, в която живеем:

  • Либхер е първият производител, който още през 1993 г. преустрои цялата си програма от свободностоящи уреди на хладилни агенти без флуоро-въглероди (CFC/HFC).
  • Стоманените ламарини са покрити с екологични прахообразни лакове, при които нито разтворителите, нито отпадната вода оказват отрицателно въздействие върху околната среда.
  • Топлината, възникваща по естествен път в производствения процес в завода в Германия, се отвежда обратно като отоплителна енергия.
  • Чрез маркировката на всички използвани пластмасови части се гарантира възможността за оптималното им рециклиране.
  • Опаковъчните материали за всички продукти са 100% рециклируеми
  • Във всички заводи на Либхер, включително и във фабриката в България, има изградена стройна система за разделно събиране на отпадъци и рециклиране.
  • Вече от десетилетия Либхер предлага най-богатата програма от енергийно ефективни хладилници. Благодарение на прецизните електронни компоненти в комбинация с оптимизираните охладителни технологии програмата е разширена с много модели в най-добрия енергиен клас A+++. В тази връзка в статията ни за “Часът на земята” ви разказахме за комбинираните модели хладилник с фризер CBP 4043 и CBPesf 4043, които изразходват с 20% по-малко електричество, отколкото е консумацията на най-добрия енергиен клас A+++.
  • Една съпоставка на актуалните модели в най-добрите енергийни класове A++ и A+++ със съответните предходни модели от преди около 15 години показва огромния потенциал за спестяването на електроенергия и заедно с това и на понижаването на разходите за електроенергия.
  • Иновативните фризери на Либхер: в дефинирания нов енергиен клас A+++ уредите са с около 48 % по-енергоспестяващи, отколкото  горната гранична стойност на енергиен клас A+

Либхер като новатор в областта на екологията се ангажира с опазването на околната среда: по-дългият живот на уредите, енергийната ефективност, оптимизацията на рециклирането и щадящото използване на ресурсите се разбират от само себе си.

Нека все повече от нас да бъдат наистина Active Green!