energy

Европейският енергиен етикет посочва информацията за разхода на електричество и енергийната ефективност на даден уред. От години енергийните етикети се прилагат при домакинските уреди, а от 1 юли 2016 г. ЕС въвежда такива и за професионалните хладилници и фризери.

В настоящата статия ще ви представим най-важното, което трябва да знаете за новите енергийни етикети на уредите за професионална употреба.

Повече от 20 години след регламентирането на европейския енергиен етикет за домакинските хладилници и фризери, той се въвежда и при уредите от професионалния сектор.

Професионалните хладилници и фризери се използват в хотели, ресторанти, търговски обекти, складови стопанства и др. При тях въпросът с разхода на електроенергия е особено важен поради факта, че в даден обект се използват няколко уреда с натоварен режим на работа, което означава и завишено потребление на ток. Въвеждането на енергиен етикет ще помогне само с един поглед да се определи енергийната ефективност и потребление на тези уреди, с което да се предвидят и бъдещите разходи за електричество, още преди закупуването им.

От кога е в сила изискването за етикетиране на професионалните уреди

Регламент 2015/1094 на Европейския съюз за „енергийното етикетиране на професионални хладилни шкафове за съхранение“, който влезе в сила на 1 юли 2016 г., е приет с цел да се намали потреблението на електроенергия в ЕС, както и да се насърчи продажбата на енергийно ефективна професионална охладителна техника. И все пак, изискването за задължително етикетиране не се отнася за всички хладилници, а само за тези с плътно затворени врати, които са предназначени единствено за съхранение.

Изключение от правилото за етикетиране при професионалните уреди

Изключение от правилото за поставяне на енергиен етикет са уредите със статично охлаждане (без вентилатор), както и хладилници, фризери и хладилни витрини, които се отварят често, т.е. чието предназначение е в тях да се излагат хранителни продукти и напитки за директна продажба.

Каква информация се посочва върху новия енергиен етикет

Енергийният етикет при професионалните уреди трябва да съдържа същата информация както при домакинските: данни за производителя, модел на продукта, клас на енергийна ефективност (енергиен клас), потребление на енергия за 365 дни, нетен (използваем) обем и климатичен клас.

label-liebherr

На изображението може да видите:

I Име на производител

II Наименование на модела

III Енергиен клас

IV  Годишно потребление на електроенергия в kWh

V Полезен обем в отделението за охлаждане

VI Полезен обем в отлението за замразяване

VII Климатичен клас

Класове за енергийна ефективност

От 1 юни 2016 за пръв път бяха въведени класове за енергийна ефективност при професионалните хладилници и фризери.

При тях енергийните класове варират от A до G, което не се прие добре от търговците и потребителите, понеже при домакинските електроуреди енергийната ефективност се измерва в диапазона от A+++ до D. Причина за тази разлика в енергийната ефективност е спецификата на условията за тестване при електроуредите за домашна и професионална употреба. Все пак от 1 юли 2019 г. е предвидено и за професионалните уреди да бъдат въведени класовете А+, А++ и A+++.

  • Консумация на енергия – На етикета присъства информация и за консумацията на електроенергия на уреда за една година. Отбелязаната върху етикета стойност е резултатът от проведените изпитания за 24 часа, умножен по 365.
  • Нетен (използваем) обем на хладилниците и фризерите се определя в съответствие със стандарта EN 16825.
  • Климатичен клас – Потребителите определят като значително предимство на енергийния етикет отбелязания в него климатичен клас на уредите. Климатичният клас показва до каква максимална температура на околната среда може да се гарантира необходимата вътрешна температура за съхранение на хранителните продукти. Съществуват следните климатични класове:
  • Климатичен клас 3 (с нисък разход на енергия): Околна температура: +10 °C до +25 °C относителна влажност: 60 %
  • Климатичен клас 4: Околна температура: +10 °C до +30 °C относителна влажност: 55 %
  • Климатичен клас 5 (с висок разход на енергия): Околна температура: +10 °C до +40 °C относителна влажност: 40 %

Може ли да се сравнява енергийният етикет при домакинските с този при професионалните уреди?

Методът на тестване на енергийната ефективност при домакинските и професионалните уреди не е идентичен. Следователно не може да се прави сравнение между даден енергиен клас при домакинските и същия енергиен клас при професионалните уреди. Върху енергийния етикет се посочва енергийната ефективност и консумация на продукта. При професионалните уреди тези параметри се определят с тестове в условия като в професионален кухненски обект например. Поради различното естество на изпитанията при домакинските и професионалните уреди, стойностите на енергийните класове и съотношението kWh на година при тях не са съизмерими.

Прогноза: Как ще се развие енергийният етикет в бъдеще?

От 1 юли 2019 година максималният клас за енергийна ефективност върху етикетите на професионалните хладилници и фризери ще бъде увеличен на A+++. Същевременно класовете F и G постепенно ще започват да губят своята актуалност и ще се ползват все по-рядко, докато накрая не отпадат изцяло от по-нататъшни продажби и производство.

За повече информация, свързана с професионалните хладилници и фризери Либхер, отворете този адрес.

Ако имате въпроси, пишете ни!

Използвайте полето за коментари или се присъединете към нас и дискусията във Facebook.