В Либхер Хаусгерете Марица беше създадена единствената по рода си в целия концерн, специално обособена лаборатория за продължително тестване на компонентите влагани в хладилниците и фризерите с марката „Либхер“. За да научим повече за нея се срещнахме с нейният ръководител г-н Тодор Димитров, който беше така любезен да ни разкаже за най-интересното покрай новото съоръжение на завода на Либхер в България.

История на „Лаборатория за изследване на функционални параметри“ към отдел „Управление на качеството“ – Либхер-Хаусгерете Марица

През 2013 г. се взима решение за създаване на обща лаборатория, която да изследва функционалните параметри на детайлите, които се влагат в производството на хладилници и фризери. Това са всички видове вентилатори, крушки, нагреватели, елементи от охладителния кръг и т.н. Концернът взима решение да се изгради лаборатория с местоположение България, която да обслужва нуждите и на трите завода.

Във всеки завод има координатор на този проект, в началото наречен “Серийни изпитания”, a впоследствие преименуван на “Изследване на функционални параметри“. Тестовете се извършват по международни стандарти, а ако няма такива, се изготвят съответните документи и инструкции за тестването им.
В началото…

Създаването на лабораторията за серийни изпитания започна като част от лабораторията за развойна дейност. В началото се извършваха само няколко теста, определяше се остатъчната влажност в отделните детайли – втечнители, изпарители, алуминиеви тръби. След това нуждата от тестове нараства в посока изпитание и на различни електрически параметри.

Започват да се тестват различните елементи на хладилника при условия на изкуствено състаряване на детайлите, които се влагат в производството му. След това дейността на лабораторията се разраства в посока на изпитания на електрически превключватели за домакински уреди, част от механичните термостати, крушките за осветление на хладилника, LED-осветлението и пр. С времето броя на различните тестове се увеличава, това води до необходимост от нови измервателни уреди и подходящо място за разполагането им. Така през 2015 г. ръководството на Либхер Хаусгерете Марица взема решение да се оборудва ново помещение за нуждите на лабораторията и нарасналите потребности от повече тестове на подразделението „Либхер домакински уреди“.

Тази лаборатория бе завършена преди няколко месеца.

Тя се намира в специално обособено за целта помещение, изградено по всички най-съвременни изисквания и оборудвано с най-съвременна апаратура. Заводите в Австрия и Германия също провеждат някои от тестовете, определени като „серийни“, но подобна цялостно обособена единица, с персонал отреден специално за това разполага само завода в България.

Какво се тества в новата лаборатория на Либхер в България и защо тя е от толкова голямо значение за потребителите на марката Либхер?

June-15,-2016-at-0946AM

За тестването на цялостната работа на хладилниците и фризерите, Либхер отдавна има лаборатория в завода си в България.- това е лабораторията към отдел „Развойна дейност“. Целта на новата лаборатория не е да се тестват цели уреди, а отделните им компоненти, за да се види как отделният компонент променя своите функции или параметри с течение на времето, при продължителна експлоатация. Например, магнет-вентилите – те се подлагат на интензивно състаряване чрез включване и изключване през кратък период от няколко секунди до достигането на 100 000 цикъла, при протичащ през тях хладилен агент.

По този начин се симулира работата на хладилника равняваща се на дълъг експлоатационен период от няколко години. И след като приключи теста, магнет-вентилите отново се изпитват дали след тези натоварвания запазват своята функционалност – дали сачмата, която играе ролята на превключващ елемент надеждно затваря пътя на фреона.

Друг интересен тест е определянето на вътрешната честота – доста сложен тест, свързан с аналитични измервания. В какво се състои? При механичната обработка на тръбите има рязане и омасляване, а тези примеси трябва да бъдат в определени граници. Ако надскочат границите определени по стандарт, има вероятност, когато се сглоби хладилника, да се получи запушване на дюзата, която впръсква фреона. По своята същност, това е допълнителен контрол на параметри, които не могат да бъдат измерени на входящ контрол и показва дали доставчиците спазват параметрите на доставяните от тях компоненти при периодични доставки за по-продължителен период.

Най-важната задача на тази лаборатория е да се „хванат“ изменения в параметрите на детайлите, които не биха могли да се отчетат при входящия контрол, тъй като за да се направи това, трябва да се симулира продължителна работа на хладилника. С други думи, ако отново вземем за пример вентилатора, когато той пристигне в завода и му се измерят оборотите, всичко може да е наред, но когато се постави в условия на продължително ползване симулирайки работа равна на няколко години експлоатация, тогава той би могъл да прояви отклонение и тук се намесва тази лаборатория, за да хване това отклонение в рамките на 3-4 месеца. Подбора на образците за изследване става на случаен принцип, а периодичността е определена със съответните планове за проверка.

От какво оборудване се състои новата лаборатория на Либхер-Домакински уреди Марица

Основното оборудване е от специални климатични камери, които пресъздават екстремни климатични условия – висока температура и висока влага (като условията в Индия например). Известно е, че когато един компонент се подложи на стресови работни условия неговият срок на експлоатация се съкращава. Именно това е и една от основните задачи на тази лаборатория – да се създават екстремни натоварвания за съответните компоненти и за период от месец, два, пет, седем да се симулира работата на съответния елемент за

Най-дълго време се тестват вентилаторите чрез т.нар. цикличен тест, който е с продължителност от 4-5 месеца. При този тест не се изпитват материалите, от който е направен вентилатора, а неговата цялостна функционалност свързана с хладилника или фризера, т.е. способността му да включва, изключва при ниски температури и да създава необходимия въздушен поток. Тестът, който се прави единствено в България и за четирите завода (включително и за този в Малайзия) е т.нар. RoHS съвместимост – европейска директива недопускаща използването на няколко опасни елемента – олово, кадмий, шествалентен хром, живак и полибромиди. Уредът, който се използва за целта е рентгено-флуорисцентен анализатор. Условията за ползване и поддръжка на такъв уред са много строги и затова беше решено такъв да се закупи само за завода в България.

Какво е бъдещето на новата лаборатория на Либхер?

Предстои лабораторията да бъде оборудвана с още нова и съвременна техника. Вече е поръчана специална шокова камера, която ще подлага на резки температурни промени изпитвания детайл в температурния интервал от -80⁰С до +220⁰С. С нея ще се тестват нагревателите за размразяване на камерата на хладилника.