Løber der vand ned af bagvæggen i dit køleskab? Måske sidder der endda et lag is? I dag forklarer vi, hvorfor der forekommer kondensdannelse, i hvilket omfang det er normalt, og hvad du kan gøre, hvis det bliver for meget.

Lad os starte med at nævne, at det ikke er usædvanligt, at der er vand eller et lag is på bagvæggen i et køleskab. Dannelse af vand på et køleskabs bagvæg er en helt normal fysisk proces. Vand fortættes og samles det koldeste sted. Kold luft indeholder mindre fugt end varm luft. I køleskabe fortættes vand på bagvæggen indvendigt i køleskabet, fordi det er der, man finder fordamperen, som fjerner varmen fra køleskabets indre.

Hvilke produkter er berørt?

Der dannes fugt og is på bagvæggen i køleskabe med en fordamper ved bagvæggen uden en lodret skilleplade. Der opstår stadig kondensdannelse i produkter med lodrette skillevægge. Dannelsen af fugtdråber skjules dog af skillevæggen.

Betyder vand og is, at der er noget galt med produktet?

Det er helt normalt, at der dannes vand på bagvæggen. Der bør kun være nogle få dråber eller en tynd vandfilm. Hvis vandet samles i afløbsrenden, kan den blive blokeret. Rengør omhyggeligt renden, så vandet kan løbe ud. I betjeningsvejledningen til dit Liebherr-produkt finder du information om, hvordan du gør det.

Hvordan undgår man is og kondensdannelse på køleskabets indvendige bagvæg?

Den mængde vand eller is, der dannes på den indvendige væg, bestemmes af følgende faktorer:

 • Høje omgivende temperaturer
  Hvis den omgivende temperatur er høj, skal kompressoren køre i længere tid for at opretholde den påkrævede temperatur for køleskabet. Det kan medføre, at der dannes is.
 • Lav termostatindstilling
  Hvis temperaturtermostaten er indstillet for lavt, kan luften i køleskabet absorbere mindre fugt, hvilket øger fugtdannelsen det koldeste sted (bagvæggen). Desuden skal kompressoren køre i længere tid, så køleskabet kan give større kølekraft. Det reducerer den tid, hvor køleskabet ikke aktivt køler, i forhold til den tid, hvor kompressoren kører, så der er mindre tid til, at kondensdannelsen på bagvæggen løber med i afløbsrenden.
 • Fugtdannende madvarer
  Opbevaring af vandholdige madvarer (f.eks. frugt, grøntsager, fisk, kød, mælkeprodukter) eller retter, der stadig er varme, i køleskabets hovedrum vil frigive en masse fugt til atmosfæren inde i køleskabet. Denne fugt dannes på bagvæggen som kondensat. Kom ikke varm mad i køleskabet. Vent, indtil det er kølet helt af. Hvis dit køleskab er udstyret med BioFresh, skal du bruge Hydrosafe og Drysafe til opbevaring af frugt, grøntsager, kød og mælkeprodukter.
 • Hyppig åbning af døren
  Hyppig åbning og lukning af døren betyder, at der kommer varme og fugt ind i køleskabet. Kompressoren skal arbejde længe og hårdt for at få den indvendige temperatur til at nå det ønskede niveau. Hvis kompressoren er nødt til at køre i lang tid, kan der dannes is inde i køleskabet.
 • Dørtætningen er ikke lufttæt
  Hvis vandet drænes korrekt, og der alligevel dannes is eller vand på bagvæggen, er dørtætningen muligvis ikke lufttæt. Varm luft uden for køleskabet kan absorbere mere frugt end den kolde luft inde i køleskabet. Et lille hul i dørtætningen betyder, at der løbende kommer varm luft og fugt ind i køleskabet, som fortættes eller aflejres som is på den indvendige væg.

I Liebherrs store produktudvalg finder du modeller, hvor der aldrig forekommer indvendige vægge med fugt eller is. Vores BioFresh-køleskabe har en lodret skillevæg foran selve indervæggen. Og hvad mere er: Med BioFresh holder maden sig frisk i længere tid og udtørrer langt mindre.

Kunne du lide dette indlæg? Abonner på vores nyhedsbrev, så du kan holde dig opdateret med alle nyhederne fra Liebherrs univers med køling og friske madvarer. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det, du har læst! Du kan blot bruge kommentarfeltet nedenfor.