energi

Køleskabet og fryseren er blandt de største energislugere i dit hjem. Køleskabet står for ca. 14% af elregningen, hvilket gør det til det næstmest strømforbrugende udstyr i hjemmet næst efter aircondition. Slukning af køleskabet er både upraktisk og besværligt, men vi har samlet 9 tips, der kan spare dig penge.

1. Skil dig af med dit gamle køleskab

Gamle køleskabe og frysere sluger elektricitet. Måske er det tid til at overveje at udskifte dit produkt! Liebherr tilbyder et stort udvalg af meget energieffektive produkter.

Alle Liebherr-modeller er designet med fokus på energieffektivitet, bla. det fritstående BluPerformance køleskab KBbs 4350, BluPerformance kombiskabet CBNPes 4878, som begge også holder maden frisk i længere tid takket være vores patentanmeldte BioFresh-teknologi, samt det fuldintegrerbare IKBP 3564.

2. Køb et energieffektivt produkt

For at spare mest energi, bør du altid vælge et køleskab med den højeste energimærkning A+++. Det lovpligtige energimærke giver dig et hurtigt og tydeligt overblik over køleskabe og fryseres årlige energiforbrug, og samtidig kan du også se den totale kapacitet samt lydniveau.

3. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Anbring aldrig køleskabet i nærheden af en varmekilde som f.eks. en ovn, et komfur eller en radiator. Undgå direkte sollys. Uanset om du har en fritstående eller indbygget model, skal du altid sørge for, at dit køleskab har tilstrækkelig ventilation. Så undgår kompressoren at køre hele tiden.

4. “Koldest” er ikke altid bedst

FDA anbefaler at indstille den indvendige temperatur til 4°C for køleskabet og -18°C for fryseren. Sænkning af temperaturen med blot én grad øger elforbruget med ca. seks procent. En nøjagtig temperaturindstilling kan hjælpe med at spare penge. Liebherrs MagicEye-betjeningspanel viser den præcise temperatur og muliggør nøjagtig temperaturindstilling.

5. Luk altid døren med det samme

Hver gang køleskabsdøren åbnes, slipper der kold luft ud, og varm luft trænger ind. Køleskabet bruger derefter energi til at sænke temperaturen igen for at kompensere for den indvendige temperaturstigning.

Undgå altid at åbne døren unødvendigt og i for lang tid. Sørg for, at køleskabets indhold ikke forhindrer, at døren lukkes ordentligt. Der lyder et lydsignal fra visse Liebherr-køleskabe, når døren er åben i mere end 180 sekunder.

6. Optø frosne madvarer i køleskabet

Kom frosne madvarer i køleskabet, når du optør dem. På den måde optøs maden forsigtigt. Desuden har det en energibesparende effekt: De frosne madvarer køler køleskabet indvendigt, så kompressoren ikke behøver arbejde så meget.

7. Undgå at anbringe varm mad i køleskabet*

Kom aldrig varm mad i køleskabet. Det varmer køleskabet indvendigt og øger temperaturen for madvarerne i køleskabet. Forsøg at lade maden køle af til stuetemperatur, før du kommer den i køleskabet. Køleskabet skades ikke, hvis der anbringes varm mad i det, men når temperaturen inde i køleskabet stiger, gælder det samme for elregningen.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at rester sættes på køl eller i fryseren hurtigst muligt efter, at de først blev serveret. Der er et enkelt kneb til at gøre nedkølingsprocessen lidt hurtigere – i stedet for at sætte én varm portion i køleskabet, bør du fordele resterne i flere små beholdere.

8. Afrimning af fryserummet

Et tykt lag is i fryserummet virker isolerende. Fryseren skal bruge mere energi på at afkøle indvendigt. Vi anbefaler, at du regelmæssigt afrimer fryseren. Produkter med Liebherrs NoFrost-teknologi klarer arbejdet for dig – de behøver aldrig blive afrimet.**

9. Kontrollér regelmæssigt dørens tætninger

Gummitætningen virker isolerende. Den forhindrer udveksling af varme mellem den omgivende luft og køleskabet. Kontrollér regelmæssigt, at tætningen er helt intakt og forsegler ordentligt. Udskift den straks, hvis det ikke er tilfældet!

 


 

*Tip nr. 7 gælder KUN energibesparelse. Køleskabet fungerer fortsat normalt, hvis du kommer varm mad i det, men det bruger mere energi. Tag altid højde for omgivelserne. I de fleste tempererede klimaer eller i rum med aircondition har du op til to timer til at lade maden køle af. Ved ekstremt varme forhold formeres bakterier hurtigt. I så fald skal rester på køl hurtigst muligt.

**Korrekt installation er påkrævet. Hvis der dannes et tykt lag is i din NoFrost-fryser, skal du straks kontakte forhandleren eller vores serviceafdeling.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne artikel er skrevet til generel information. Disse tips kan muligvis hjælpe dig med at spare penge, men der foreligger ikke og må ikke antages nogen form for kontraktligt ansvar. Din samlede elregning afhænger af flere forskellige faktorer. Disse tips kan muligvis hjælpe dig, uanset hvilket mærke køleskab og/eller fryser du har, men artiklen er skrevet med udgangspunkt i et LIEBHERR-produkt.